2007
Saarnatkaa minun evankeliumiani – jäseniä ja lähetyssaarnaajia yhdistävä väline
edellinen seuraava


Saarnatkaa minun evankeliumiani – jäseniä ja lähetyssaarnaajia yhdistävä väline

Lähetyssaarnaajien ja jäsenten – – on tultava yhdeksi pyrkimyksissämme julistaa evankeliumia.

Jokin aika sitten kutsuimme kaksi lähetyssaarnaajasisarta lounaalle. Kun olimme syöneet, pyysimme heitä esittämään meille hengellisen ajatuksen. He olivat valmistautuneet hyvin ja esittelivät meille erään pyhien kirjoitusten kohtien lukemis- ja merkitsemisharjoituksen. He olivat tuoneet mukanaan upouuden Mormonin kirjan ja värikynät. Otimme vastaan lähetyssaarnaajien kutsun. Sen jälkeen päivittäinen Mormonin kirjan lukemisemme perheenä on muuttunut. Joka luvun kohdalla merkitsemme eri värein ne jakeet, jotka liittyvät Jeesukseen Kristukseen, sitä mukaa kuin löydämme niitä. Joka kerta tämä pieni harjoitus muistuttaa meitä lähetyssaarnaajistamme.

Kun lähetyssaarnaajat esittelivät harjoituksen, tunnistimme sen heti Saarnatkaa minun evankeliumiani -oppaassa ehdotetuksi pyhien kirjoitusten tutkimisharjoitukseksi. Me olemme koko perhe hyvin kiitollisia tästä suurenmoisesta ja voimallisesta lähetystyövälineestä.

Kuluneiden kolmen vuoden ajan lähetyssaarnaajat ovat käyttäneet Saarnatkaa minun evankeliumiani -opasta kaikkialla maailmassa. Se on todella mullistanut lähetystyötä. Presidentti Hinckleyn suurenmoinen visio on täyttymässä: Lähetyssaarnaajat hallitsevat ”oppiaiheiden periaatteet”. He opettavat ”periaatteita omin sanoin Pyhän Hengen opastavalla vaikutuksella”. (”Lähetystyöpalvelu”, Ensimmäinen maailmanlaajuinen johtajien koulutuskokous, 11. tammikuuta 2003, s. 20.)

Kun lähetyssaarnaajat uppoutuvat Saarnatkaa minun evankeliumiani -oppaaseen, he oppivat tärkeitä oppeja ja periaatteita ja soveltavat niitä, mikä tekee heistä entistä kykenevämpiä tärkeään palvelutyöhönsä. Siitä huolimatta he tarvitsevat edelleen kaiken apumme ja tukemme. Vain yhdessä me voimme täyttää muinaisille ja nykyajan apostoleille annetun suuren tehtävän: ”Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille” (Mark. 16:15).

Menestyäksemme näissä pyrkimyksissä meidän on oltava yhtä lähetyssaarnaajien kanssa ja meidän on ymmärrettävä toisiamme. Ymmärrättekö aina lähetyssaarnaajia? En tarkoita kieltä vaan sitä, miten he tekevät lähetystyötä. Näemme heidän kutsuvan ihmisiä kuuntelemaan heidän sanomaansa ja tarkkailemme heitä. He opettavat evankeliumin periaatteita ja kutsuvat kiinnostuneita muuttamaan elämänsä sekä ottamaan kasteen ja konfirmoinnin kirkon jäseniksi.

Jos haluamme ymmärtää ja auttaa lähetyssaarnaajiamme, meillä on oltava uskoa kuten lähetyssaarnaajilla on uskoa, meidän on ajateltava kuten lähetyssaarnaajat ajattelevat ja meidän on tunnettava kuten lähetyssaarnaajat tuntevat. Kuinka me voimme päästä siihen?

Yksi tärkeä tapa on tietenkin olla lähetyssaarnaajien kanssa ja nähdä heidän tekevän sitä, mitä he tekevät. Mutta voimme myös tutustua Saarnatkaa minun evankeliumiani -oppaaseen ja oppia enemmän siitä, miten lähetystyötä tehdään. Aina siitä lähtien kun presidentti McKay sanoi, että ”jokainen jäsen on lähetyssaarnaaja” (Kirkon presidenttien opetuksia: David O. McKay, 2004, s. XXIV), jäsenet ovat pyrkineet viemään aktiivisemmin evankeliumia eteenpäin. Saarnatkaa minun evankeliumiani on ihmeellinen opas, joka auttaa meitä paremmin toimimaan tämän kutsun mukaan. Kun tutkimme itse Saarnatkaa minun evankeliumiani -opasta, emme opi vain ymmärtämään ja arvostamaan enemmän lähetyssaarnaajiamme, vaan saamme apua omaan jokapäiväiseen elämäämme.

Perheemme jokaisella jäsenellä on oma kappaleensa Saarnatkaa minun evankeliumiani -opasta. Tämän oppaan tutkiminen vahvistaa suuresti lujan todistuksen kehittymistä. Se auttaa meitä ymmärtämään evankeliumin perusperiaatteita ja halua palvella. Saanen hetken tähdentää joitakin Saarnatkaa minun evankeliumiani -oppaan (2005, s. III) otsikoista, niin ymmärrätte.

Niitä ovat:

Kuinka tunnistan Hengen ja ymmärrän Häntä?

Kuinka opiskelen tehokkaasti ja valmistaudun opettamaan?

Mitä opiskelen ja opetan?

Mikä on Mormonin kirjan tehtävä?

Kuinka kehitän itsessäni Kristuksen kaltaisia ominaisuuksia?

Eivätkö ne ole asioita, joita me kaikki haluamme oppia? Saarnatkaa minun evankeliumiani on täynnä voimallisia ajatuksia ja oivalluksia jokaiselle, joka haluaa tulla paremmaksi jäsenlähetyssaarnaajaksi ja joka haluaa tietää, kuinka tukea lähetyssaarnaajia. Me opimme, kuinka voimme auttaa lähetyssaarnaajia löytämään opetettavia ihmisiä ja kuinka me jäsenet voimme työskennellä käsi kädessä lähetyssaarnaajien kanssa auttaaksemme niitä, jotka tutkivat kirkkoa. Me opimme ymmärtämään, miksi painokkaat kehotukset toimia auttavat vahvistamaan uskoa Jeesukseen Kristukseen ja kuinka voimme seisoa kirkkoon kuulumattomien ystäviemme rinnalla heidän kokiessaan tätä suurenmoista elämää muuttavaa kääntymysprosessia.

Lähetyssaarnaajat tutkivat pyhien kirjoitusten ohella joka päivä Saarnatkaa minun evankeliumiani -opasta. He oppivat periaatteita ja taitoja ja soveltavat niitä käytäntöön. He oppivat etenkin sitä, kuinka käyttää Hengen johdatusta työssään. Jos me haluamme oppia kuten lähetyssaarnaajat, meidänkin on tutkittava tarkoin Saarnatkaa minun evankeliumiani -opasta ja tarkkailtava lähetyssaarnaajia heidän päivittäisessä työssään.

Saarnatkaa minun evankeliumiani -oppaan johdannossa sanotaan: ”Opas Saarnatkaa minun evankeliumiani on tarkoitettu kirkon kokoaikaisille lähetyssaarnaajille. Oppaassa opetetut periaatteet ja opit soveltuvat kuitenkin myös seurakuntalähetyssaarnaajille ja seurakunnan johtohenkilöille, kun he pyrkivät rakentamaan Herran valtakuntaa. Kun he opiskelevat tätä opasta usein, he pystyvät paremmin täyttämään velvollisuutensa jäsenlähetyssaarnaajina ja edistämään ykseyttä kokoaikaisten lähetyssaarnaajien kanssa.” (S. XII.)

Vanhin Richard G. Scott opetti, että kaikkien jäsenten tulee tarkoin tutkia Saarnatkaa minun evankeliumiani -opasta. Hän sanoi: ”Aikana, jolloin Saarnatkaa minun evankeliumiani -opas on ollut käytössä, on saavutettu paljon hyvää, mutta paras on vielä edessäpäin, kun meistä kaikista tulee taitavampia tämän tavallisuudesta poikkeavan lähetystyöapuvälineen käytössä” (”Saarnatkaa minun evankeliumiani -oppaan voima”, Liahona, toukokuu 2005, s. 31).

Meistä tuntuu ehkä, ettei meillä ole riittävästi aikaa tähän opiskeluun, joten saanen esittää teille muutamia ehdotuksia, joista voi olla apua.

  • Lähetystyöhön valmistautuvien nuorten tulee tutkia tarkoin Saarnatkaa minun evankeliumiani -opasta yhdessä pyhien kirjoitusten kanssa.

  • Kutsukaa lähetyssaarnaajat kotiinne. Pyytäkää heitä opettamaan teille ja perheellenne jokin periaate tai oppi Saarnatkaa minun evankeliumiani -oppaasta.

  • Käyttäkää aina silloin tällöin Saarnatkaa minun evankeliumiani -opasta perheillassa. Antakaa teini-ikäisten nuortenne opettaa perhettänne siten kuin lähetyssaarnaajat tekisivät. Meillä kotona lapsemme ovat pitäneet joitakin yllättävän hienoja oppiaiheita. Olemme hämmästyneet sitä, kuinka hyvin he opettavat yksinkertaisia periaatteita. Joskus olemme kutsuneet ystäviä noille oppitunneille.

  • Evankeliumin opettajat voisivat käyttää Saarnatkaa minun evankeliumiani -oppaassa esiteltyjä yksinkertaisia mutta tehokkaita evankeliumin opettamisen periaatteita opettamansa oppikurssin tukena.

  • Saarnatkaa minun evankeliumiani on käännetty ja julkaistu miltei jokaisella kielellä, jota jäsenemme puhuvat. Maissa, joissa kirkko on vielä nuori, Saarnatkaa minun evankeliumiani -opasta voidaan käyttää pyhien kirjoitusten ohella kaiken evankeliumin oppimisen ja opetuksen lähdeaineistona ja perustana.

  • Vanhin Scott kehotti paikallisia kirkon jäseniä käyttämään tätä aineistoa johtokunnissa, pappeuden johtajistokomitean kokouksissa ja seurakuntaneuvostoissa (ks. ”Saarnatkaa minun evankeliumiani -oppaan voima”, s. 31).

  • Käyttäkää Saarnatkaa minun evankeliumiani -opasta lähdeaineistona koulutuksessa, puheissa, hengellisissä ajatuksissa, oppiaiheissa, takkavalkeailloissa ja henkilökohtaisessa opiskelussanne.

Todistan, että tämä lähetystyöopas on Jumalan innoittama. Meidän täytyy tutkia sitä huolellisemmin, että ymmärtäisimme paremmin lähetyssaarnaajiamme ja heidän työtään. Lähetyssaarnaajien ja jäsenten on puhuttava samaa kieltä. Meidän on tultava yhdeksi pyrkimyksissämme julistaa evankeliumia. Näin voimme tulla paremmin välineiksi Herran kädessä, sillä Hän sanoi:”Ja aivan niin minä kokoan valittuni maan neljältä ilmansuunnalta, nimittäin kaikki, jotka uskovat minuun ja kuulevat minun ääntäni” (OL 33:6).

Meidän Hänen kirkkonsa jäsenten odotetaan olevan mukana tässä suurenmoisessa kokoamistyössä. Tästä totuudesta todistan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.