2007
Liahona
edellinen seuraava


Liahona

KONFERENSSIN MUSIIKKI

LAUANTAIN AAMUKOKOUS

”Press Forward Saints”, Hymns, 81; ”Uskomme Herraan Kristukseen”, MAP-lauluja, 46, sovitus Longhurst, julkaisija Sonos; ”Tulkaa Herran luo”, MAP-lauluja, 64; ”Me riemuiten ootamme”, MAP-lauluja, 3; ”Missä on turvani?”, MAP-lauluja, 75, Wilbergin julkaisematon sovitus; ”Uskon Kristukseen”, MAP-lauluja, 80, Wilbergin julkaisematon sovitus.

LAUANTAIN ILTAPÄIVÄKOKOUS

”Riemuin kaikki laulakaatte”, MAP-lauluja, 7, Unsworthin julkaisematon sovitus; ”Joseph Smithin ensimmäinen rukous”, MAP-lauluja, 14, sovitus Kasen, julkaisija Jackman; ”Pelvotta käykää”, MAP-lauluja, 17; ”Oh, May My Soul Commune with Thee”, Hymns, 123, sovitus Dalton, julkaisija Plum.

PAPPEUSKOKOUS

”On Vapahtaja Israelin”, MAP-lauluja, 5; ”Sweet Is the Peace the Gospel Brings”, Hymns, 14, Stahelin julkaisematon sovitus; ”Laella kukkulan”, MAP-lauluja, 4; ”Alati rukoilen puolestasi”, MAP-lauluja, 12, Kasenin julkaisematon sovitus.

SUNNUNTAIN AAMUKOKOUS

”Johda meitä, Jehovamme”, MAP-lauluja, 42; ”Rakas Isä armollinen”, MAP-lauluja, 92; ”Lapsen rukous”, Lasten laulukirja, s. 6–7, sovitus Perry, julkaisija Jackman; ”Oon lapsi Jumalan”, MAP-lauluja, 187; ”God So Loved the World”, The Choirbook, s. 28, julkaisija IRI; ”Niin varma on perustus”, MAP-lauluja, 43, Wilbergin julkaisematon sovitus.

SUNNUNTAIN ILTAPÄIVÄKOKOUS

”Kaunis on Siion taivainen”, MAP-lauluja, 22, Wilbergin julkaisematon sovitus; ”Our Prayer to Thee”, Parry, sanat Russell M. Nelson, Wilbergin julkaisematon sovitus (soolo: Scott Miller); ”Kiitos, Luojamme, profeetasta”, MAP-lauluja, 10; ”Vielä edessäsi”, MAP-lauluja, 96, Wilbergin julkaisematon sovitus.

YLEINEN APUYHDISTYKSEN KOKOUS

”On Vapahtaja Israelin”, MAP-lauluja, 5; ”Kansat, te kuulkaa”, MAP-lauluja, 172, Webbin julkaisematon sovitus; ”Laella kukkulan”, MAP-lauluja, 4, Webbin julkaisematon diskanttisovitus; “Mun valkeuteni on Herrani ain”, MAP-lauluja, 51, sovitus Kasen, julkaisija Jackman.

Konferenssitallenteet SAATAVISSA

Konferenssikokousten tallenteet ovat saatavissa monilla kielillä Internetissä osoitteessa www.lds.org. Tallenteita voi saada myös jakelukeskuksista yleensä kahden kuukauden kuluessa konferenssista.

Konferenssipuheet Internetissä

Yleiskonferenssipuheet, jotka on käännetty monille kielille, ovat Internetissä osoitteessa www.lds.org. Napsauta kohtaa ”Gospel Library” ja sitten ”General Conference”. Valitse sen jälkeen kieli.

Kotiopetus- ja kotikäyntiopetussanomat

Valitkaa kotiopetus- ja kotikäyntiopetussanomaksi jokin sellainen puhe, joka parhaiten vastaa niiden tarpeita, joiden luona käytte.

KANNESSA

Valokuvat Craig Dimond.

KONFERENSSIN VALOKUVAT

Näkymiä yleiskonferenssista Salt Lake Cityssä kuvasivat Craig Dimond, Welden C. Andersen, John Luke, Matthew Reier, Christina Smith, Les Nilsson, Scott Davis, Rod Boam, Emily Leishman, Geoffrey McAllister, Mark Weinberg, Cody Bell ja Camilla Combs; Brasiliassa Laureni Fochetto; Kanadassa Laurent Lucuix; Tanskassa Lisa Als Klein ja Ann-Mari Als Lindberg; Intiassa Merinda Cutler; Meksikossa Reynaldo Martinez; Perussa Ryan Brown; Etelä-Afrikassa Rob Milne ja Länsi-Intiassa David Hooson.

OPETTAMINEN JA OPPIMINEN YLEISKONFERENSSIN POHJALTA

Tätä konferenssia koskevat ohjeet Opetuksia aikaamme varten -oppiaiheisiin, Aaronin pappeuden ja Nuorten Naisten lähdeoppaat sekä aihe- ja kertomushakemistot ovat saatavissa verkossa osoitteessa www.lds.org.

Mene osoitteeseen www.lds.org ja napsauta kohtaa ”Gospel Library”. Napsauta kohtaa ”General Conference” ja valitse kieli ja edelleen viimeisin konferenssi.

AIKATAULU OPETUKSIA AIKAAMME VARTEN -OPPIAIHEISIIN

Neljännen sunnuntain oppiaiheiden aineisto

Marraskuu 2007 – huhtikuu 2008: marraskuun 2007 Liahona- tai Ensign-lehdessä julkaistut puheet*

Toukokuu 2008 – lokakuu 2008: toukokuun 2008 Liahona- tai Ensign-lehdessä julkaistut puheet*

*Vaarnan- ja piirinjohtajat voivat valita, mitä puheita tulee käyttää, tai he voivat siirtää tämän vastuun piispoille ja seurakunnanjohtajille.