2007
Vanhin Quentin L. Cook kahdentoista apostolin koorumista
edellinen seuraava


Vanhin Quentin L. Cook
kahdentoista apostolin koorumista

Vaikka vanhin Quentin La Mar Cook sanoikin, että kutsu palvella kahdentoista apostolin koorumissa oli odottamaton, hän on oppinut elämään Vapahtajan Jeesuksen Kristuksen todistajana nuoresta pitäen.

”Koko elämäni ajan minua on siunattu ihmisillä, jotka rakastavat Vapahtajaa”, vanhin Cook sanoi.

Vanhin Cook syntyi 8. syyskuuta 1940 Loganissa Utahissa J. Vernon ja Bernice Cookin perheeseen, ja hän on kiitollinen rakastavasta, osallistuvasta isästä ja äidistä, joka ”rakasti Vapahtajaa. He tekivät kaiken voitavansa kasvattaakseen meidät oikealla tavalla.”

Hän arvostaa veljeään ja sisartaan ja muisteli, että ollessaan 15-vuotias hän tajusi isoveljensä Joen kanssa käymässään vakavassa keskustelussa, että todistuksella Vapahtajasta oli merkittäviä seurauksia. Joen oli päätettävä, lykkäisikö hän lääketieteen opintojaan palvellakseen lähetystyössä vai ei. ”Tuon keskustelun jälkeen vahvistus, jonka sain rukoiltuani kirkon totuudellisuudesta ja Jeesuksen Kristuksen jumalallisuudesta, oli minulle elämääni määrittelevä tapahtuma.”

Vanhin Cookin veli lähti palvelemaan, ja samoin teki vanhin Cook, joka palveli Brittein saarten lähetyskentällä. Hänen lähetysjohtajillaan, joiden joukossa oli vanhin Marion D. Hanks, silloin seitsemänkymmenen ensimmäisen neuvoston jäsen, oli häneen syvällinen vaikutus.

”On hyvin tärkeää, että on todistus Vapahtajasta ja että on tekemisissä ihmisten kanssa, jotka rakastavat Vapahtajaa”, vanhin Cook sanoi. Hän löysi sellaisen henkilön, nimeltään Mary Gaddie, jonka kanssa hän solmi avioliiton Loganin temppelissä Utahissa 30. marraskuuta 1962.

Vanhin Cookin suoritettua kandidaatin tutkinnon valtiotieteissä Utahin valtionyliopistossa pariskunta muutti Kaliforniaan, jossa vanhin Cook suoritti tohtorintutkinnon oikeustieteessä Stanfordin yliopistossa. Kun he kasvattivat kolmea lastaan, vanhin Cook toimi juristina liike-elämässä, San Franciscon lahden alueella toimivan lakiasiaintoimiston johtavana osakkaana, sitten Kalifornian terveydenhuoltojärjestelmän puheenjohtajana ja toimitusjohtajana ja viimein Sutter Health Systemsin varapuheenjohtajana.

Samaan aikaan hän palveli piispana, vaarnanjohtajana ja vaarnanjohtajan neuvonantajana, alue-edustajana ja vyöhykevaltuutettuna. Vaarnan johtokunnassa hänen vastuullaan olivat paitsi englanninkieliset seurakunnat myös seurakunnat, joissa puhuttiin espanjaa, tongaa, samoaa, tagalogia, mandariinikiinaa ja kantoninkiinaa.

”Rakastimme jäsenten moninaisuutta ja heidän omistautumistaan Jeesuksen Kristuksen evankeliumille. Heillä on ollut todella myönteinen vaikutus elämässäni.”

Urallaan vanhin Cook työskenteli kuitenkin enimmäkseen ihmisten kanssa, jotka eivät olleet kirkon jäseniä. Hän oppi, että ”kirkon ulkopuolella on todella paljon ihmisiä, jotka rakastavat Vapahtajaa. Monilla heistäkin on ollut minuun myönteinen vaikutus. Kun siis puhun liittymisestä yhteen hyvien ihmisten kanssa, en puhu siitä, että eristäytyisitte maailmasta.”

Sen jälkeen kun vanhin Cook kutsuttiin seitsemänkymmenen toiseen koorumiin 6. huhtikuuta 1996 ja sen jälkeen ensimmäiseen koorumiin 4. huhtikuuta 1998, hän on palvellut kirkon Filippiinien/ Mikronesian vyöhykkeen johtokunnassa sekä Tyynenmeren vyöhykkeen ja Pohjois-Amerikan luoteisen vyöhykkeen johtajana.

Hänen palvelutyönsä johtavana auktoriteettina on vahvistanut hänen uskoaan siihen, että ”olipa missä tahansa, voi löytää hyviä ihmisiä, jotka rakastavat Vapahtajaa”. Vanhin Cook uskoo, että keino löytää heidät on elää evankeliumin mukaan nöyrästi mutta ujostelematta.

”Mielestäni suurin virhe, minkä useimmat myöhempien aikojen pyhät tekevät, on salata se, keitä he ovat”, hän sanoi. ”Monet jäsenet eivät kerro ystävilleen ja työtovereilleen, keitä he ovat ja mihin he uskovat, ja he joutuvat hyvin vaikeisiin tilanteisiin. Niillä, jotka kertovat olevansa myöhempien aikojen pyhiä ja tekevät selväksi, mihin uskovat, on paljon vähemmän ongelmia.”

Hän huomasi myös, että he ovat parempia jäsenlähetyssaarnaajia, kun hän palveli lähetystyöosaston johtajana ennen kuin hänet kutsuttiin seitsemänkymmenen koorumien johtokuntaan elokuussa 2007.

Ensimmäisessä konferenssipuheessaan sen jälkeen kun hänet oli hyväksytty apostoliksi 6. huhtikuuta 2007 vanhin Cook puhui jäsenten ”peittelemisongelmasta” ja kannusti heitä elämään ”uskosta eikä pelosta”.

”On monia ihmisiä, ’jotka ovat erossa totuudesta vain siksi, että eivät tiedä, mistä sen löytäisivät’ (OL 123:12)”, hän sanoi. ”Ja kun joku on suvaitsevalla ja ystävällisellä tavalla suorapuheinen, on hämmästyttävää, kuinka moniin ihmisiin se vaikuttaa.”

Vanhin Cook toivoo, että ihmiset reagoivat tällä tavoin häneen hänen uudessa kutsumuksessaan, ja hän tietää, että huolimatta riittämättömyyden tunteesta hänen on elettävä uskosta eikä pelosta, kun hän kertoo ihmisille, kuka hän on ja mihin hän uskoo Kristuksen erityisenä todistajana.

”Minä rakastan Vapahtajaa”, hän vakuutti. ”Riemuitsen tilaisuudesta todistaa Jeesuksesta Kristuksesta kaikkialla maailmassa.”