2007
Pyhien kirjoitusten todistuksia
edellinen seuraava


Pyhien kirjoitusten todistuksia

Palautuksen pyhät kirjoitukset eivät kilpaile Raamatun kanssa; ne täydentävät Raamattua.

Ilmaisemme rakkautemme ja kunnioituksemme presidentti Henry B. Eyringia, vanhin Quentin L. Cookia ja vanhin Walter F. Gonzálezia kohtaan ja rukoilemme, että Herran siunaukset ovat heidän kanssaan heidän uusissa tehtävissään.

Osoitamme sydämellisen kiitollisuutemme teille jokaiselle, veljet ja sisaret. Kautta maailman esimerkkinne palvelemisesta ja myötätunnosta saavat osakseen paljon huomiota. Samaan aikaan monet ihmiset ihmettelevät tämän kirkon historiaa ja oppeja. Noiden kyselijöiden joukossa on joitakuita, jotka haluavat herjata Mormonin kirjaa.1

Mormonin kirjan tai minkä tahansa muun pyhän kirjan halveksiminen huolestuttaa minua syvästi. Puhuessani tästä huolenaiheesta olen antanut puheelleni nimen ”pyhien kirjoitusten todistuksia”.

Määritelmiä

Määrittelen termin pyhien kirjoitusten sisältämään Raamatun sekä palautuksen pyhät kirjoitukset.2 Kirkon jäsenet uskovat, ”että Raamattu on Jumalan sanaa, sikäli kuin se on oikein käännetty; me uskomme myös, että Mormonin kirja on Jumalan sanaa”3. Palautuksen pyhiä kirjoituksia ovat myös Oppi ja liitot sekä Kallisarvoinen helmi.

Sanakirjan määritelmä substantiiville todistus on ”jonkin tosiasian tai tapahtuman vahvistus, todiste”4. Termillä todistus on erityinen merkitys, kun sitä käytetään Jumalan sanan yhteydessä. Raamatusta luemme tämän tärkeän julistuksen: ”Jokainen asia on vahvistettava kahden tai kolmen todistajan sanalla.”5 Tämä vakuuttaa Jumalan lapsille, että jumalalliset opit vahvistaa useampi kuin yksi pyhien kirjoitusten todistus.

Pyhät kirjoitukset todistavat Jeesuksesta Kristuksesta

Raamattu ja Mormonin kirja todistavat kumpikin Jeesuksesta Kristuksesta. Ne opettavat, että Hän on Jumalan Poika, että Hän eli esimerkillisesti, että Hän sovitti koko ihmiskunnan synnit, että Hän kuoli ristillä ja nousi jälleen ylösnousseena Herrana. Ne opettavat, että Hän on maailman Vapahtaja.

Pyhien kirjoitusten todistukset vahvistavat toistensa aitouden. Tämä käsite selitettiin kauan sitten, kun eräs profeetta kirjoitti, että Mormonin kirja ”on kirjoitettu sitä tarkoitusta varten, että te uskoisitte [Raamattuun]; ja jos te uskotte [Raamattuun], te uskotte [Mormonin kirjaankin]”6. Kummassakin kirjassa viitataan toiseen. Kumpikin kirja on todisteena siitä, että Jumala elää ja puhuu lapsilleen antamalla ilmoitusta profeetoilleen.7

Rakkaus Mormonin kirjaan saa ihmisen rakastamaan Raamattua enemmän ja päinvastoin. Palautuksen pyhät kirjoitukset eivät kilpaile Raamatun kanssa; ne täydentävät Raamattua. Olemme velassa marttyyreille, jotka antoivat henkensä, jotta meillä voisi olla Raamattu. Se vahvistaa evankeliumin ja onnensuunnitelman ikuisen luonteen. Mormonin kirja palauttaa ja tähdentää raamatullisia oppeja kuten kymmenykset8, temppeli9, lepopäivä10 ja pappeus11.

Enkeli julisti, että Mormonin kirja12 vahvistaa Raamatun totuuden.13 Hän ilmoitti myös, etteivät Raamatun kirjoitukset, jotka meillä on tänä aikana, ole yhtä täydellisiä kuin ne olivat silloin kun profeetat ja apostolit ne alun perin kirjoittivat.14 Hän julisti, että Mormonin kirja palauttaa selkeitä ja kallisarvoisia asioita, jotka on otettu pois Raamatusta.15

Eräs Mormonin kirjan profetia varoittaa, että jotkut ihmiset vastustaisivat ajatusta muista pyhistä kirjoituksista. Te, jotka ajattelette, ettette ”tarvitse muuta Raamattua”16, pohtikaa tätä Jumalalta saatua neuvoa:

”Ettekö tiedä, että kansakuntia on enemmän kuin yksi? Ettekö tiedä, että minä, Herra, teidän Jumalanne, olen luonut kaikki ihmiset ja että minä – – hallitsen ylhäällä taivaissa ja alhaalla maassa; ja minä tuon julki sanani ihmislapsille, niin, vieläpä kaikille maan kansakunnille?

– – Ettekö tiedä, että kahden kansakunnan todistus on teille todisteena siitä, että minä olen Jumala, että minä muistan yhden kansakunnan niin kuin toisenkin? Sen vuoksi minä puhun samat sanat yhdelle kansakunnalle kuin toisellekin. Ja – – niiden kahden kansakunnan todistuksetkin kohtaavat.”17

Pyhien kirjoitusten kertomus Jeesuksesta Kristuksesta on todellakin kahden pallonpuoliskon kertomus.18 Kun Maria ja Joosef idässä valmistautuivat pyhän lapsen syntymään Betlehemissä19, Nefi lännessä sai opetusta kuolevaisuutta edeltävässä elämässä olleelta Messiaalta. Nefille Herra sanoi: ”Ole rohkealla mielellä, sillä – – huomispäivänä minä tulen maailmaan osoittamaan maailmalle, että minä toteutan kaiken sen, mitä olen käskenyt puhua pyhien profeettojeni suulla.”20

Tuon toisen todistuksen – Mormonin kirjan – epäilijöille Herra antoi varoituksen: ”Koska te olette suhtautuneet kevyesti siihen, mitä olette saaneet – – [te jäätte] – – tuomion alaisiksi, kunnes [teette] parannuksen ja [muistatte] – – Mormonin kirjan ja aikaisemmat käskyt, jotka minä olen antanut – – [Raamatussa] – – [ja teette] sen mukaan, mitä minä olen kirjoittanut.”21

Herra antoi muita palautuksen pyhiä kirjoituksia22 ja julisti, että nekin sanat tulevat täyttymään.23 Näiden pyhien kirjoitusten todistusten avulla väärät opit tullaan kumoamaan.24 Näiden pyhien kirjoitusten todistusten avulla Raamatun oppeja paitsi vahvistetaan niin myös selkeytetään.

Palautuksen pyhät kirjoitukset selkeyttävät Raamattua

Kuinka palautuksen pyhät kirjoitukset selkeyttävät Raamattua? Siitä on monia esimerkkejä. Lainaan vain muutamia ja aloitan Vanhasta testamentista.

Jesaja kirjoitti: ”[Maasta] sinä puhut, tomusta sinun äänesi vaimeana kuuluu kuin vainajahengen ääni, kuin kuiskaus se kohoaa tomusta.”25 Voisivatko mitkään sanat kuvata paremmin Mormonin kirjaa, joka tuli ”maasta” kuiskaamaan ”tomusta” meidän aikamme ihmisille?26

Jesaja ei ollut kuitenkaan ainoa Vanhan testamentin profeetta, joka ennusti Mormonin kirjasta. Hesekiel kirjoitti:

”Ota puusauva ja kirjoita siihen: ’Juuda ja häneen liittyneet israelilaiset.’ Ota sitten toinen sauva ja kirjoita siihen, Efraimin sauvaan: ’Joosef ja häneen liittyneet Israelin heimot.’

Aseta ne toistensa jatkeeksi, niin että ne kädessäsi yhdistyvät kuin yhdeksi ja samaksi sauvaksi.”27

Nykyään pyhät, jotka elävät monien maan kansakuntien joukossa, pitävät kiitollisina Raamattua (Juudan sauvaa) ja Mormonin kirjaa (Efraimin sauvaa) yhdeksi sidottuina käsissään.

Entäpä Uusi testamentti? Mormonin kirja on pyhien kirjoitusten todistus myös sen opetuksista. Esimerkkejä ovat Betlehemin lapsen ihmeellinen syntymä28, Hänen vuorisaarnansa29 sekä Vapahtajan ankara kärsimys30. Ylösnousemuksen oppi mainitaan useammin Mormonin kirjassa kuin Raamatussa.31

Paavali puhui Pyhän Hengen tarpeellisuudesta. Hän kysyi: ”Saitteko Pyhän Hengen – –?” Ja hänelle vastattiin: ”Emme me ole kuulleetkaan mistään Pyhästä Hengestä.”32 Tätä oppia selkeyttää toinen pyhien kirjoitusten todistus, jonka Herra antoi palautuksen profeetalleen. Hän opetti meitä uskomaan ”kätten päällepanon kautta saatavaan Pyhän Hengen lahjaan”33. Tuo kallisarvoinen ja voimallinen lahja on jälleen Jumalan lasten saatavilla.

Paavali viittasi kuoleman jälkeisen kirkkauden kolmeen asteeseen opettaessaan, että ”auringolla on oma loistonsa, kuulla omansa ja tähdillä omansa”34. Toinen pyhien kirjoitusten todistus on selkeyttänyt tuota pilkahdusta kuoleman jälkeiseen kirkkauteen. Herra ilmoitti, että ”selestisen maailman kirkkaus on toisenlainen, niin kuin auringon kirkkaus on toisenlainen.

Ja terrestrisen maailman kirkkaus on toisenlainen, niin kuin kuun kirkkaus on toisenlainen.

Ja telestisen maailman kirkkaus on toisenlainen, niin kuin tähtien kirkkaus on toisenlainen.”35

Korkein näistä valtakunnista, selestinen, on varattu niille, jotka noudattavat tuon valtakunnan lakia:

”Niiden, joita ei pyhitetä – – Kristuksen lain kautta, täytyy periä toinen valtakunta, nimittäin terrestrinen valtakunta tai telestinen valtakunta.

Sillä se, joka ei voi pysyä selestisen valtakunnan laissa, ei voi kestää selestistä kirkkautta.”36

Nämä kolme kirkkauden astetta koskevat kuoleman jälkeistä elämää. Ne koskevat ihmissielun kuolemattomuutta. Kuolemattomuuden lahjasta tuli todellisuutta Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta.37 Tämä tärkeä sana – sovitus – missä tahansa muodossa mainitaan englanninkielisessä Uuden testamentin kuningas Jaakon raamatunkäännöksessä vain kerran!38 Mormonin kirjassa se tulee esiin 39 kertaa!39

Kirjoittaessaan Uuden testamentin kirjaa ilmestyksestään Johannes näki ”uuden enkelin, joka lensi korkealla taivaan laella. Hänen tehtävänään oli julistaa ikuinen evankeliumi maan asukkaille, kaikille kansoille, heimoille, kielille ja maille.”40 Yhdellä erityisellä enkelillä oli Mormonin kirjaa koskevan vastuun avaimet.41 Se oli enkeli Moroni! Nämä esimerkit ovat vain muutamia monista raamatullisista opeista, joita palautuksen pyhät kirjoitukset selkeyttävät.42

Mormonin kirja – toinen todistus Jeesuksesta Kristuksesta

Me jaamme kernaasti palautuksen pyhät kirjoitukset ihmisten kanssa kautta maailman. Mormonin kirjassa kerrotaan ylösnousseen Herran henkilökohtaisesta palvelutyöstä muinaisen Amerikan ihmisten luona. Pohtikaa näitä ikuisia totuuksia, jotka Hän julisti:

”Katso, minä olen Jeesus Kristus, Jumalan Poika. Minä loin taivaat ja maan ja kaiken, mitä niissä on. Minä olin Isän kanssa alusta asti. – –

– – Minun tulemistani koskevat kirjoitukset ovat toteutuneet. – –

Minä olen maailman valo ja elämä. – –”

Vapahtaja jatkoi:

”Jokaisen, joka tulee minun luokseni särkynein sydämin ja murtunein mielin, minä kastan tulella ja Pyhällä Hengellä – –.

– – Minä olen tullut maailmaan tuomaan lunastuksen maailmalle, pelastamaan maailman synnistä.

Sen tähden minä otan vastaan jokaisen, joka tekee parannuksen ja tulee minun luokseni niin kuin pieni lapsi, sillä sellaisten on Jumalan valtakunta. – – Sellaisten puolesta minä olen antanut henkeni ja ottanut sen jälleen; sen tähden tehkää parannus ja tulkaa minun luokseni – – ja pelastukaa.”43

Näissä Herran julistuksissa on yhteenveto siitä, kuka Hän todella on ja millaisia Hän todella haluaa meidän olevan. Hän haluaa meidän tulevan Hänen luokseen ja aikanaan olevan kunniakkaasti Hänen rakastavien käsivarsiensa ympäröiminä.

Tunnen syvää kiitollisuutta pyhien kirjoitusten todistuksista. Olen nähnyt voimallisen muutoksen, joka tapahtuu niissä ihmisissä, jotka soveltavat Herran opetuksia elämäänsä. Sellainen muutos johtaa iankaikkisen elämän siunaukseen.44

Minä tiedän, että Jumala elää. Jeesus on Kristus. Hänen evankeliuminsa on palautettu näinä myöhempinä aikoina. Presidentti Gordon B. Hinckley on Hänen profeettansa tänä aikana. Todistan niin Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.

Viitteet

 1. Koko nimi on Mormonin kirja – toinen todistus Jeesuksesta Kristuksesta.

 2. Palautuksen näkivät ennalta Pietari (ks. Ap. t. 3:19–21), Johannes (ks. Ilm. 14:6–8) ja Paavali (ks. Ef. 1:10). Profeetta Joseph Smithille opetettiin, että tällä viimeisellä taloudenhoitokaudella palautettaisiin kaikki, ”mitä kaikki pyhät profeetat ovat maailman alusta asti puhuneet suullaan viimeisistä ajoista” (OL 27:6).

 3. UK 8.

 4. Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, 11. painos, 2003, hakusana ”witness”, s. 1439.

 5. 2. Kor. 13:1. Samantapaisia lausuntoja on kohdissa Matt. 18:16 ja Et. 5:4.

 6. Morm. 7:9.

 7. Nykyisen taloudenhoitokauden profeetalle Herra julisti: ”Tämä sukupolvi saa minun sanani sinun kauttasi” (OL 5:10).

 8. Ks. Alma 13:15; 3. Nefi 24:8–10.

 9. Ks. 2. Nefi 5:16; MK Jaak. 1:17; 2:2, 11; Moosia 2:5–7.

 10. Ks. Moosia 13:16–19; 18:23.

 11. Ks. 2. Nefi 6:2; Moosia 18:18; Alma 6:1; 13:1–3, 6–11; 3. Nefi 18:5; Moroni 3:1–4.

 12. Mormonin kirjan on määrä ilmaista ”kaikille suvuille, kielille ja kansoille, että Jumalan Karitsa on iankaikkisen Isän Poika ja maailman Vapahtaja ja että kaikkien ihmisten on tultava hänen luoksensa, tai he eivät voi pelastua” (1. Nefi 13:40).

 13. Ks. 1. Nefi 13:40.

 14. Ks. 1. Nefi 13:28–29.

 15. Ks. 1. Nefi 13:40.

 16. 2. Nefi 29:6.

 17. 2. Nefi 29:7–8.

 18. Koska Hän on luonut ”maailmoja luvutta” (Moos. 1:33), on aivan mahdollista, että muualla on lisää pyhiä kirjoituksia.

 19. Ks. Luuk. 2:4–6.

 20. 3. Nefi 1:13.

 21. OL 84:54, 57.

 22. Ks. OL 135:3.

 23. Ks. JS–M 31–35.

 24. Ks. 2. Nefi 3:12; Ezra Taft Benson, ”Uusi todistus Kristuksesta”, Valkeus, konferenssiraportti 154. puolivuotiskonferenssista, 1985, s. 6.

 25. Jes. 29:4.

 26. Jesaja näki ennalta, että Jumala tekisi myöhempinä aikoina ”ihmeellisiä, hämmästyttäviä ihmetekoja” (Jes. 29:14). Muinaisen

  Amerikan asukkaiden korvissa kaikuivat nuo Jesajan sanat: ”Herra ojentaa jälleen toisen kerran kätensä tuodakseen kansansa takaisin sen kadotetusta ja langenneesta tilasta. Sen vuoksi hän ryhtyy tekemään ihmeellistä tekoa ja ihmettä ihmislasten keskuudessa.” (2. Nefi 25:17.) Tuohon ihmeelliseen tekoon sisältyisi Mormonin kirjan esiintulo ja evankeliumin palautus. Mormonin kirjassa Jesajaa lainataan usein. Noiden lainausten tutkiminen voi olla uuvuttavaa mutta se ei ole yksitoikkoista. Mormonin kirjassa olevista Jesajan kirjan 433 jakeesta 234 eroaa vastaavista kohdista Raamatussa.

 27. Hes. 37:16–17.

 28. Ks. 1. Nefi 11:13–20; Alma 7:10.

 29. Ks. 3. Nefi 12–14.

 30. Ks. Moosia 3:7. Ensi käden selostus Hänen kärsimyksestään annettiin Hänen myöhempien aikojen profeetalleen (ks. OL 19:16–19).

 31. Ylösnousemusta tarkoittava englanninkielinen sana resurrection ilmenee englanninkielisessä kuningas Jaakon raamatunkäännöksessä 40 kertaa; Mormonin kirjassa se mainitaan 56 jakeessa. Ks. myös Jeffrey R. Holland, Christ and the New Covenant: The Messianic Message of the Book of Mormon, 1997, s. 238–241.

 32. Ap. t. 19:2. Ks. kohdasta Ap. t. 2:38 Pietarin opetusta Pyhän Hengen lahjan tarpeellisuudesta.

 33. Profeetta Joseph Smithin opetuksia, toim. Joseph Fielding Smith, 1985, s. 313.

 34. 1. Kor. 15:41.

 35. OL 76:96–98, ks. myös 131:1.

 36. OL 88:21–22.

 37. Ks. Moosia 16:10; Alma 42:23; Morm. 6:21.

 38. Ks. Room. 5:11.

 39. Englanninkieliset sovitusta ja sovittamista tarkoittavat sanat atonement 28 kertaa; atone tai atoning 8 kertaa, atoneth 3 kertaa. Muutamissa jakeissa sana atonement ilmenee useammin kuin kerran (ks. 2 Nephi 9:7; Alma 34:9; 42:23).

 40. Ilm. 14:6.

 41. Ks. OL 27:5; 128:20.

 42. Uudessa testamentissa viitataan muihin lampaisiin, ”jotka eivät ole tästä tarhasta, ja niitäkin minun tulee paimentaa. Ne kuulevat minun ääneni, ja niin on oleva yksi lauma ja yksi paimen.” (Joh. 10:16.) Tätä oppia selkeytetään Mormonin kirjassa. Se kertoo ylösnousseesta Herrasta, joka puhuu muinaisen Amerikan ihmisille. Siellä Herra sanoi: ”Te olette niitä, joista minä sanoin: Minulla on muita lampaita, jotka eivät ole tästä lammastarhasta; niitäkin minun tulee johdattaa, ja ne kuulevat minun ääneni, ja on oleva yksi lauma ja yksi paimen” (3. Nefi 15:21).

  Uudessa testamentissa on suppea kuvaus siitä, että Paavali tiesi kasteesta kuolleiden puolesta (ks. 1. Kor. 15:29). Tuota jumalallista oppia on selvennetty vain palautuksen pyhissä kirjoituksissa (ks. OL 124:29–30, 41; 128:1, 11–12, 16–18; 138:47–48).

 43. 3. Nefi 9:15–16, 18, 20–22.

 44. Ks. 3. Nefi 9:14; OL 30:8.