2003
De talte til oss

De talte til oss

Forslag for barn og deres familie

Husker du hva som skjedde på generalkonferansen? Hva lærte du? Her er noen forslag som kan hjelpe deg å bruke råd fra Kirkens ledere i ditt eget liv.

President Gordon B. Hinckley: «Til våre unge, denne generasjonens strålende ungdom, sier jeg: Vær trofaste. Hold fast ved troen. Stå fast på det dere vet er rett…

… Etterlev deres normer. Be om Herrens veiledning og beskyttelse. Han vil aldri la dere i stikken. Han vil trøste dere. Han vil oppholde dere.»

Snakk om dette rådet fra talen som begynner på side 82. Gjennomgå deretter «Mine evangelienormer», som står bak på heftet Tro på Gud. Snakk med foreldrene dine om hvordan du etterlever dine normer.

President Thomas S. Monson, førsterådgiver i Det første presidentskap: «Da vår yngste sønn, Clark, nærmet seg sin 12-årsdag, var han og jeg på vei ut av Kirkens administrasjonsbygning idet president Harold B. Lee kom bort og hilste på oss. Jeg nevnte at Clark snart fylte 12 år, hvorpå president Lee snudde seg mot ham og spurte: ”Hva skjer når du fyller 12?”

…Clark sa uten å nøle til president Lee: ”Jeg vil bli ordinert til diakon!”

Det var det svaret president Lee hadde søkt. Så ga han følgende råd til vår sønn: ”Husk, det er en stor velsignelse å ha prestedømmet.”»

Slå opp på talen som begynner på side 56. Les om hvilken tjeneste president Monson gjorde for et medlem av menigheten da han var diakon. Drøft hvordan du kan tjene en nabo eller et medlem av menigheten eller grenen.

President Jams E. Faust, annenrådgiver i Det første presidentskap: «Bestefar tok en tur til Idaho om vinteren, hvor han møtte en bekjent som hadde det vanskelig. Det var kaldt, og bestefars venn hadde ingen frakk. Bestefar tok av seg frakken og ga den til ham.

Begynn å oppdage hvem dere egentlig er ved å lære mer om deres forfedre.»

Repeter noen av historiene i talen som begynner på side 53. Be foreldrene dine om å fortelle en favoritthistorie om en av sine forfedre. Skriv ned historien.

President Boyd K. Packer, fungerende president for De tolv apostlers quorum: «Husk Det første syn da den unge Joseph knelte ned i lunden. Straks hyllet et tykt mørke seg om ham. Han ble grepet av fiendens makt, et virkelig vesen fra den usynlige verden. Han gjorde det dere alle kan gjøre. Han påkalte Gud, og den onde makt forlot ham.

Det er stor kraft i bønn. Som Guds sønn eller datter kan du, i likhet med Joseph, be til Gud i Jesu Kristi navn om styrke.»

Drøft denne historien fra talen som begynner på side 24. Fortell så resten av det Joseph Smith opplevde i den hellige lund. Se Joseph Smith – Historie 1:15-20.

Eldste Russell M. Nelson i De tolv apostlers quorum: «Tenk på troen til en gutt, ca. 8 år gammel, som sto overfor en hasteoperasjon for akutt blindtarmbetennelse. Da han lå på operasjonsbordet, så han opp på kirurgen og sa: ”Doktor, vil du be for meg før du begynner å operere?”

Kirurgen så forundret på gutten og sa: ”Men jeg kan ikke be for deg.”»

Finn ut hva gutten da gjorde, ved å lese denne historien i talen som begynner på side 44. Tenk deretter på en gang dine bønner ble besvart. Hvis du har lyst, kan du fortelle familien din om det.

Eldste Sheldon F. Child i De sytti: «Hvis Gud elsker oss høyt nok til å sende oss profeter, da må vi elske ham nok til å følge dem. Å følge profetene vil beskytte oss mot livets stormer og føre oss til Kristus.»

Se talen som begynner på side 8. Sett opp en liste over hvordan du vil følge de råd president Hinckley ga på konferansen.

Sydney S. Reynolds, førsterådgiver i Primærs generalpresidentskap: «Frelseren ga sitt liv for hver og en av oss. Han kjenner våre gleder og sorger. Han kjenner mitt navn og ditt navn.»

Se talen som begynner på side 76. Hvordan vet du at Jesus Kristus kjenner ditt navn, dine gleder og dine sorger? Drøft hvordan du kan vise at du elsker ham.