2003
Kirken bidrar med 3 millioner dollar og andre ressurser for å bekjempe meslinger i Afrika.

Kirken bidrar med 3 millioner dollar og andre ressurser for å bekjempe meslinger i Afrika.

For å bekjempe en sykdom som i noen deler av verden er nesten utryddet, mens den i andre deler fremdeles dreper barn, har Kirken gått sammen med andre om å vaksinere millioner av barn i Afrika mot meslinger. Kirkens representanter kunngjorde sin støtte under en seremoni i Washington, D.C., 17. september 2003.

Kirken tilbød både økonomisk og administrativ støtte, og ga løfte om 3 millioner dollar over de neste tre årene, og den vil sørge for lokale frivillige og bygninger til Measles Initiative for å redusere forekomsten av meslinger i Afrika.

Vaksinen koster mindre enn 1 dollar pr. barn, så «vårt bidrag alene vil gi vaksine til 3 millioner barn. Hvilket fantastisk og strålende tiltak,» sa president Gordon B. Hinckley på møtet lørdag morgen under generalkonferansen i oktober 2003.

Programmet går ut på å vaksinere 200 millioner barn i Afrika i løpet av fem år. Meslinger er hovedårsaken til blindhet og den største dødsårsak i Afrika som kan forhindres ved vaksinering. Programmet vil forhindre anslagsvis 1,2 millioner dødsfall på grunn av meslinger.

Deltakere i tiltaket er Amerikas Røde Kors, FN, Senter for bekjempelse og forebyggelse av sykdom, FNs barnefond, Verdens helseorganisasjon og Pan American helseorganisasjon, så vel som det internasjonale Røde Kors og Røde Halvmåne og myndigheter i de berørte nasjoner.

«Kirken har igjen vist at den i betydelig grad går inn for å gjøre slutt på lidelsen på verdensbasis,» sa Marsha J. Evans, president og administrerende direktør i Amerikas Røde Kors, da hun mottok den første innbetalingen. «Vi har ikke ord for vår store takknemlighet.»

Evans fortalte at Kirken har hatt et utstrakt samarbeid med Røde Kors i andre hjelpetiltak, bl.a. har Kirken donert ytterligere 2 millioner dollar de siste årene til andre Røde Kors-tiltak og til hjelp i en vaksinasjonskampanje i Røde Kors’ regi i Zambia i juni.

«Vi er glad for å samarbeide med Røde Kors,» fortalte presiderende biskop H. David Burton til Deseret News. «I årenes løp har vi gjort dette med mange prosjekter, og vi er ivrige etter å fortsette dette samarbeidet.»

I sin generalkonferansetale lørdag morgen sa president Hinckley at pengene til meslingprosjektet ikke kom fra tiendemidlene. «De var bidrag fra de trofaste til Kirkens humanitærhjelp,» sa han.

Kirken lovet også administrativ og praktisk hjelp. Lokale medlemmer vil arbeide som frivillige, og møtehus vil bli stilt til disposisjon.

«Å være i stand til å hindre at et barn dør, å være i stand til å hjelpe så mange så lett – hva kan være bedre enn det?» sa Harold C. Brown, administrerende direktør for avdelingen for Kirkens velferd og humanitærhjelp, som overrakte donasjonen på vegne av Kirken.