2003
Vignetter til «Velg den gode del»

Vignetter til «Velg den gode del»

Følgende korte vitnesbyrd ble uttrykt i de to pausene i musikkfremførelsen «Velg den gode del».

Janet Edwards, misjonær i Utah Salt Lake City Temple Square misjon, fra New York: Jeg bodde i New York City, revet med av teaterverdenens verdslighet. Med de tragiske hendelsene 11. september ble jeg smertelig klar over at livet ikke var noen evig glede. Jeg tjente feil herre, jeg hadde glemt at Jesus Kristus må komme først. Den dagen tok jeg den største avgjørelsen i mitt liv – jeg valgte Herren – hans fred og lykke.

Galina Pershina, misjonær i Utah Salt Lake City Temple Square misjon, fra Russland: Da jeg sluttet meg til Kirken, ba familien om at jeg ikke måtte prøve å omvende dem. Mens jeg har vært på misjon, har min mor blitt alvorlig syk. Mine søstre i Hjelpeforeningen i Russland tok henne i sin kjærlige favn. Når hun er sammen med dem, føler hun den samme ånd som jeg føler, hun føler at hun er nærmere meg, hun føler Kristi kjærlighet.

Florence Chukwurah, medlem av Hjelpeforeningens generalutvalg, fra Nigeria: Jeg valgte tidlig i livet å bryte ut av fattigdommen og søke Gud flittig. Jeg bestemte meg for å være lydig mot mine foreldre og dem som var eldre enn meg, og for å ta skolearbeidet alvorlig. Jeg bestemte meg for å arbeide hardt med hendene mine. Herren hørte mine bønner og kronet mine anstrengelser med velsignelser til meg og min familie.

Donna S. Packer, hustru til president Boyd K. Packer, fungerende president for De tolv apostler; mor, bestemor og oldemor fra Utah: Jeg valgte å få et vitnesbyrd selv. I det daglige liv med alle mine prøvelser, kan jeg ikke leve på lånt lys. Heller ikke kan jeg for alltid støtte meg til andres åndelige kunnskap. Jeg må selv komme til visshet. Og det er bare Den hellige ånds kraft som gir oss et vitnesbyrd, som besegler det i vår sjel, om at Jesus er den levende Kristus. Dette vet jeg.