2003
Kirken åpner offisielle internettsider for individuelle land

Kirken åpner offisielle internettsider for individuelle land

I et stadig forsøk på å gjøre evangeliets budskap tilgjengelig for alle ved hjelp av forskjellige midler utvider Kirken sitt internett-tilbud til å gjelde individuelle land og språk. Områder har begynt å lage nettsider spesielt for sine land, og disse er Kirkens offisielle internettsider i en gitt nasjon.

«Teknologien har velsignet oss med mange nye oppfinnelser til å spre evangeliets budskap gjennom satellittsystemer, vår egen… nettside, fjernsyn, radio, så vel som det skrevne ord i våre tidsskrifter,» sa eldste L. Tom Perry i De tolv apostlers quorum. «Alt dette styrker våre leveringssystemer og øker i stor grad vår evne til å motta budskap som blir gitt.» («I skal gi akt på alle hans ord», Liahona, juli 2000, s. 30.)

Områdepresidentskaper vurderer Kirkens behov i sine områder for å avgjøre omfanget av internett- bruken i området. Da denne artikkelen gikk i trykken, hadde åtte land opprettet nettsteder, og ytterligere 26 var under arbeid. Østerrike, Chile, Danmark, Finland, Tyskland, Norge, Sverige og Sveits har aktive nettsteder.

Landets nettsted tjener forskjellige formål både for siste-dagers-hellige og for personer som gjerne vil lære mer om Kirken. På Sveriges nettsted kan de besøkende for eksempel henvise venner til misjonærene. På Østerrikes nettsted kan mediefolk få tilgang til opplysninger om Kirken i lokalområdet. På Norges nettsted kan de besøkende finne nyheter om området, og på Chiles side kan medlemmer lese budskap fra områdepresidentskapet og andre lokale ledere i Kirken.

«Hensikten er å styrke Kirkens medlemmer med et inspirerende innhold,» sier eldste Oscar Chavez, områdeautoritet-sytti i Chile. «Det er et stort privilegium å være med i denne tiden og i denne form for kommunikasjon, spesielt i våre respektive kall og oppdrag, som er å tilveiebringe Herrens verk.»

Linker til de forskjellige lands nettsteder kan finnes på www.lds.org. Klikk på «Country Sites» i øverste høyre hjørne av hjemmesiden for å finne en oppdatert liste.