2003
La oss etterleve evangeliet mer fullstendig

La oss etterleve evangeliet mer fullstendig

Hvilket enormt arbeid dere utfører, dere trofaste siste-dagers-hellige over hele verden, som har et fast og rokkelig vitnesbyrd i deres hjerte.

For en fantastisk tid vi har hatt sammen, mine kjære brødre og søstre. Det er virkelig godt å på en måte kunne tre ut av verden og avsette to dager til å tenke igjennom det som hører Gud til.

Vi har det alle så travelt med verdslige gjøremål som trekker oss både hit og dit.Vi trenger alle, ja, hele verden trenger anledningen til å meditere og tenke over det som hører Gud til, og til å lytte til ord som inspirerer og hjelper.

Våre vitnesbyrd har blitt styrket, og det er godt, for – som president Harold B. Lee en gang sa – «vårt vitnesbyrd trenger å bli fornyet hver eneste dag.»1

Jeg er overbevist om at de siste-dagers-hellige i sitt hjerte har et ønske om å gjøre det som er rett, og leve på den måten vår Herre har forklart oss. Vi har blitt påminnet om mange av disse tingene under denne konferansen.

Jeg håper, når vi kommer hjem, før vi går til ro for natten, at vi alle vil knele ned og uttrykke vår takknemlighet og be om styrke til å etterleve evangeliet bedre som følge av denne konferansen.

Jeg er så takknemlig for korets skjønne sang, de har sunget så vakkert. De utgjør er en stor og pliktoppfyllende organisasjon, og vi takker alle som gir så generøst av sin tid og sine talenter for å fremme dette viktige tiltaket. Jeg er også takknemlig for de ensliges korsang i går. De var en inspirasjonskilde. Og den strålende fremførelsen til unge menn fra misjonærenes opplæringssenter i Provo, som kom og sang for oss med stor kraft, tusen takk for det dere har gitt oss.

Jeg vil nå som konklusjon lese noen ord fra Moroni:

«Og våkn opp og reis deg fra støvet, O Jerusalem. Ja, og ta på deg dine skjønne klær, O Sions datter, og styrk dine staver og utvid dine grenser for evig, så du aldri mer forvirres, så Den Evige Faders pakter som han har inngått med deg, O Israels hus, kan bli oppfylt.

Ja, kom til Kristus og bli fullkommengjort i ham, og nekt dere all ugudelighet. Og hvis dere nekter dere all ugudelighet og elsker Gud av hele deres makt, sinn og styrke, da er hans nåde tilstrekkelig for dere, så dere ved hans nåde kan bli fullkomne i Kristus. Og hvis dere ved Guds nåde er fullkomne i Kristus, kan dere på ingen måte fornekte [Kristi] kraft. (Moroni 10:31-32.)

Som følge av denne strålende konferansen skulle hver av oss bli en bedre mann eller en bedre kvinne, en bedre gutt eller en bedre pike. Mange takk, mine brødre og søstre, for den store tjeneste dere yter for å føre dette verket fremover. Hvilket enormt arbeid dere utfører, dere trofaste siste-dagers-hellige over hele verden, som har et fast og urokkelig vitnesbyrd i deres hjerte om at Gud lever, og om vår Herre Jesus Kristus, vår Frelser og vår Forløser, og om at de i denne evangelieutdeling viste seg for å innlede en strålende ny tid i verdens historie i forberedelse til den tid da Guds Sønn skal komme for å regjere som herrers Herre og kongers Konge.

Må himmelens velsignelser bli utøst over dere, mine kjære venner. Jeg ber om at alt dere har hørt og sett, må gi resultater i deres liv. Jeg ber om at hver og en av oss må være litt vennligere, litt mer omtenksom, litt høfligere. Jeg ber om at vi må holde vår tunge i tømme og ikke la sinne fremkalle ord som vi senere vil angre. Jeg ber om at vi må ha styrke og vilje til å vende det andre kinn til, til å gå en ekstra mil for å rette de ulykkeliges svake knær.

Dette evangeliet er noe personlig. Det er ikke et fjernt begrep. Det kan anvendes i vårt liv. Det kan forandre vår personlighet.

Må Gud velsigne dere, mine vidunderlige, trofaste medarbeidere i dette store verk. Må Hans fred og Hans kjærlighet være hos dere og berike deres liv med det som er godt.

Når vi reiser hjem, ber jeg om at vi i våre hjerter må ha en beslutning om å leve sammen i større grad som vi skulle som siste-dagers-hellige. Jeg gir dere min kjærlighet og min velsignelse i den Herre Jesu Kristi hellige navn. Gud være med dere til vi møtes igjen. Takk, og amen.