2003
Oversikt over den 173. halvårlige generalkonferanse

Oversikt over den 173. halvårlige generalkonferanse

Lørdag morgen 4. Oktober 2003, fellesmøte

Presidium: President Gordon B. Hinckley. Ledelse: President Thomas S. Monson. Åpningsbønn: Eldste F. Melvin Hammond. Avslutningsbønn: Eldste H. Aldridge Gillespie. Musikk ved Tabernakelkoret; Craig Jessop og Mack Wilberg, dirigenter; Richard Elliott og John Longhurst, organister: «Let Zion in Her Beauty Rise», Hymns, nr. 41; «Han lever, min Forløser stor», Salmer, nr. 66; «Ha takk for profeten du sendte», Salmer, nr. 17; «La oss stemme i et kor», Salmer, nr. 24; «I Saw a Mighty Angel Fly», Hymns, nr. 15; «Et barns bønn», Barnas sangbok, s. 6-7; «Come, Thou Fount of Every Blessing», Hymns (1948), nr. 70.

Lørdag ettermiddag 4. Oktober 2003, fellesmøte

Presidium: President Gordon B. Hinckley. Ledelse: President Thomas S. Monson. Åpningsbønn: Eldste D. Lee Tobler. Avslutningsbønn: Eldste Keith K. Hilbig. Musikk ved et kor av enslige voksne fra området Utah syd; James C. Kasen, dirigent; Linda Margetts, organist: «Kastes du på bølgen om i livet her», Salmer, nr. 136; «Vær du ydmyk», Salmer, nr. 53; «La oss stevne frem», Salmer, nr. 170; «Kom, du bedrøvede», Salmer, nr. 93.

Lørdag aften 4. Oktober 2003, prestedømsmøte

Presidium og ledelse: President Gordon B. Hinckley. Åpningsbønn: Eldste William R. Bradford. Avslutningsbønn: Eldste H. Ross Workman. Musikk ved et prestedømskor fra opplæringssenteret for misjonærer i Provo; Douglas Brenchley, dirigent; Clay Christiansen, organist: «Lytt, lytt, nasjoner!», Salmer, nr. 168; «Kan hende det er på fjellets sti», Salmer, nr. 165; «Snart Israels Forløser», Salmer, nr. 5; «Priser profeten som skuet Jehova», Salmer, nr. 12.

Søndag morgen 5. Oktober 2003, fellesmøte

Presidium: President Gordon B. Hinckley. Ledelse: President James E. Faust. Åpningsbønn: Eldste Angel Abrea. Avslutningsbønn: Eldste Keith Crockett. Musikk ved Tabernakelkoret; Craig Jessop, dirigent; John Longhurst, organist: «Led oss, o du store Jehova», Salmer, nr. 48; «Sabbath Day», Hymns, nr. 148; «Min Frelsers kjærlighet», Barnas sangbok, s. 42-43; «Vi gledes og frydes», Salmer, nr. 3; «Han lever, min Forløser kjær», Salmer, nr. 67; «O Divine Redeemer», Gounod.

Søndag ettermiddag 5. Oktober 2003, fellesmøte

Presidium: President Gordon B. Hinckley. Ledelse: President James E. Faust. Åpningsbønn: Eldste Cree-L Kofford. Avslutningsbønn: Eldste Douglas L. Callister. Musikk ved Tabernakelkoret; Craig Jessop og Mack Wilberg, dirigenter; Bonnie Goodliffe og Linda Margetts, organister: «From All That Dwell below the Skies», Hymns, nr. 90; «Led, milde lys», Salmer, nr. 77; «Så sikker en grunnvoll», Salmer, nr. 42; «My Shepherd Will Supply My Need»; «Come, Leet Us Anew», Hymns, nr. 217.

Lørdag aften 27. September 2003, hjelpeforeningens fellesmøte

Presidium: President Gordon B. Hinckley. Ledelse: Bonnie D. Parkin. Åpningsbønn: Judith F. Edwards. Avslutningsbønn: Aileen S. Figuerres. Musikk ved et Hjelpeforenings-kor fra Temple Square misjon, Slektshistorisk misjon og Brigham Young University; Vicki McMurray, dirigent; Linda Margetts, organist: «O, må jeg følge deg», Salmer, nr. 201 (rev. utg. 2002); «Choose That Good Part»; «Precious Savior, Dear Redeemer», Hymns, nr. 103; «Hans kjærlighet», Salmer, nr. 87.

Opptak fra konferansen

Opptak av konferansemøtene er tilgjengelig på en rekke språk fra distribusjonssentrene, vanligvis innen to måneder etter konferansen.

Konferansetaler på internett

Du kan høre taler fra generalkonferansen på mange språk ved å besøke internett-adressen www.lds.org.

Budskap for hjemmelærere og besøkende lærerinner

Som budskap for hjemmelærere og besøkende lærerinner velger du den talen som best dekker behovene til dem du besøker.

På omslaget

Foto: Matthew Reier.

Fotografier fra konferansen

Klipp fra generalkonferansen i Salt Lake City er ved Craig Dimond, Welden C. Andersen, John Luke, Matthew Reier, Kelly Larsen, Christina Smith, Allexis Duce, Mark Hedengren, Natalie Simpson og Jed Wells; i Guatemala ved Virna Rodríguez; på Hawaii ved Lawrence Kawasaki; i Japan ved Takuji Okada og Osamu Sekiguchi; i Polen ved Lawrence G. Lewis; og i Syd-Afrika ved Michael Lerios.