2003
Nyheter

Nyheter

Det første distrikt i provinsen Vest-Kasai organisert

Det første distrikt i provinsen Vest-Kasai i Den demokratiske republikk Kongo ble organisert 21. april 2003.

Kananga distrikt ble organisert av Brent Phil Petersen, daværende misjonspresident i Den demokratiske republikk Kongo Kinshasa misjon, og omfatter Kananga 1. gren, Kananga 2. gren, Katoka gren og Ndesha gren.

Det første formelle møte i Kananga fant sted i mai 1988, da avdøde Gregory Kalala Bakadiabanya fikk tillatelse av misjonspresidenten til å holde møte med naboer og familie da han besøkte området etter at han var blitt døpt i Kinshasa. Nesten fem år etter bror Bakadiabanyas besøk ble den første grenen organisert 12. januar 1993.

Den demokratiske republikk Kongo innvilget Kirken formell godkjennelse i februar 1986. Det er rundt 11 000 medlemmer i det vestafrikanske landet.

«[Våre] bønner vil ikke opphøre, derfor tror [vi] at [vi] vil få anledning til å hilse heltidsmisjonærer velkommen til denne delen av Herrens vingård og [være vitne til] at en Sions stav blir dannet,» sier Eric Belangenyi Kapanga, Kanangas distriktspresident.

Cardston tempel tildeles pris

Den kanadiske byen Cardston belønnet nylig Cardston Alberta tempel med en av byens årlige priser for forskjønnelse – det er første gang dette tempel har fått en slik anerkjennelse.

Stan Johnson, tidligere borgermester i Cardston og rådgiver i tempelpresidentskapet, sa at prisen er et tegn på «det store bidrag til den almene forskjønnelse av vårt lokalsamfunn templet er».

Cardston Alberta tempel ble innviet i 1923 av president Heber J. Grant, Kirkens syvende president, og etter omfattende ombygging ble det gjeninnviet i 1991 av president Gordon B. Hinckley, da førstrådgiver i Det første presidentskap.

Tilpasset fra Church News, 20. september 2003.

Konferansesenteret tildeles pris

American Society of Landscap Architects [Amerikas hagearkitekters forening] har tildelt Konferansesenteret i Salt Lake City en pris for fremragende hagearkitektur. Det var ett av 33 prisvinnere valgt blant 436 påmeldte prosjekter. Prisene utdeles på grunnlag av utforming, funksjonalitet, arkitektonisk sammenheng, miljøhensyn og relevans når det gjelder bruksområde, offentlighet og omgivelser.

Konferansesenterets parkanlegg er tegnet av Olin Partnership fra Philadelphia, Pennsylvania, og omfatter trær, gress og markblomster hjemmehørende i Utah.

Tilpasset fra Church News, 13. september 2003.

Medlemmer hedret med nasjonal pris for frivillig innsats

Takket være et syv år gammelt samarbeid mellom Tucson Community Food Bank og medlemmer av Kirken i Arizona, har en koalisjon av matbanker i USA som kalles America’s Second Harvest, hedret Kirken med sin nasjonale pris for årets gruppe av frivillige. Denne hyllest er en anerkjennelse av de mange tusen timer med tjeneste som medlemmer av Kirken i Tucson har utført.

Matbanken skaffer 37-kilossekker med ris og bønner, og tre kvelder i uken kommer opptil 100 frivillige fra Kirken sammen i Kirkens hermetikkfabrikk i Tucson for å pakke om maten til passe familiestørrelse. Hver måned blir ca. 20 000 kg matvarer pakket om og sendt tilbake til matbanken for distribusjon.

Tilpasset fra Church News, 20. september 2003.