2003
Medlemmer støtter endringer; ledere taler ut mot verdslig innflytelse

Medlemmer støtter endringer; ledere taler ut mot verdslig innflytelse

På den 173. halvårlige generalkonferansens møte lørdag ettermiddag ble flere generalautoriteter og områdeautoritet-syttier avløst, og fire områdeautoritet-syttier ble oppholdt. Det ble også kunngjort endringer i Unge menns generalpresidentskap.

Tre medlemmer av De syttis første quorum ble gitt emeritus-status og avløst fra heltidstjeneste som generalautoriteter. Kirkens medlemmer som var forsamlet i Konferansesenteret i Salt Lake City og i møtehus rundt om i verden, ga uttrykk for sin takknemlighet overfor eldste Angel Abrea, eldste William R. Bradford og eldste Cree-L Kofford for deres mangeårige tjeneste i Kirken.

Eldste Duane B. Gerrard, eldste J. Kent Jolley og eldste D. Lee Tobler ble med takk avløst fra De syttis annet quorum.

Fire nye områdeautoritet-syttier, hvis kall var blitt kunngjort tidligere, ble oppholdt under konferansen: José A. Castro, Santo Domingo, Den dominikanske republikk; William K. Jackson, New Delhi, India; Paul V. Johnson, Sandy, Utah; og Jay L. Sitterud, Highland, Utah.

17 områdeautoritet-syttier ble avløst. (Se fullstendig liste under «Oppholdelse av Kirkens embedsmenn og funksjonærer», s. 23.)

Det ble også kunngjort endringer i Unge menns generalpresidentskap. Eldste Glenn L. Pace og eldste Spencer J. Condie i De sytti ble avløst som henholdsvis første- og annenrådgiver. Eldste Lynn G. Robbins i De sytti ble oppholdt som førsterådgiver, og eldste Donald L. Hallstrom i De sytti ble oppholdt som annenrådgiver. Eldste F. Melvin Hammond i De sytti fortsetter som Unge menns generalpresident.

Under møtet lørdag morgen ba president Gordon B. Hinckley eldste David B. Haight komme frem til ham på forhøyningen. President Hinckley fortalte forsamlingen at eldste Haight er 97 år gammel og «har levd lenger enn noen annen apostel i denne evangelieutdeling». Eldste Haight vinket til forsamlingen og ble så unnskyldt fra å sitte på forhøyningen under konferansen på grunn av nylig gjennomgått sykdom.

I sin tale denne morgenen ga president Hinckley et overblikk over Kirkens vekst og sa at vi nå har forsamlinger av hellige over hele verden: «Vi har nå sterke forsamlinger i samtlige delstater i USA og i hver eneste provins i Canada. Det samme er tilfellet i Mexico, alle land i Mellom-Amerika og over hele Syd-Amerika. Vi har sterke forsamlinger i Australia og New Zealand og Stillehavsøyene. Vi er vel etablert i landene i Orienten. Vi er i alle land i Vest-Europa og store deler av Øst-Europa, og vi er godt etablert i Afrika.»

«Og dette er bare begynnelsen,» fortsatte president Hinckley. «Vi har så vidt skrapt i overflaten… Vårt arbeid kjenner ingen grenser. Under Herrens ledelse vil det fortsette.»

President Hinckley orienterte om flere aspekter ved arbeidet, bl.a. misjonærarbeid, humanitærhjelp (se annen artikkel denne side) og Det vedvarende utdannelsesfond.

«Pr. i dag har Kirken innvilget ca. 10 000 lån til unge menn og kvinner i Latin-Amerika, Asia, Afrika og andre området i Kirken,» rapporterte han. Pr. i dag har rundt 600 unge menn og kvinner fullført sin opplæring… Vi er glad for å rapportere at planen fungerer godt og utvides gradvis etter hvert som vi høster erfaringer.»

President Hinckley og flere andre ledere talte også om verdens synkende normer og minnet konferansedeltakerne om at Kirkens normer ikke vil endres.

«Jeg tror og vitner om at det er Kirkens misjon å stå som et banner for nasjonene og et lys for verden,» sa president Hinckley i sin tale søndag morgen. «Det finnes krefter rundt oss på alle kanter som prøver å avlede oss fra denne innsatsen. Verden kommer stadig tettere inn på oss. Fra alle kanter føler vi press for å myke opp vårt standpunkt og gi etter, litt her og litt der… Vi må stå fast. Vi må holde verden på avstand. Hvis vi gjør dette, vil Den allmektige være vår styrke og vår beskytter, vår veileder og åpenbarer.»

President Boyd K. Packer, fungerende president for De tolv apostlers quorum, bekreftet også at Kirken ikke er villig til å endre sine normer. «Uansett hvor ute av takt vi kan synes, uansett hvordan normene blir senket, uansett hvor mye andre gir etter, vil vi ikke, kan vi ikke gi etter», sa han under møtet lørdag ettermiddag.

Eldste M. Russell Ballard De tolv apostlers quorum mante de siste-dagers- hellige til handling i sin tale lørdag morgen, og oppfordret dem til å ta et standpunkt mot de økende trender. «Vi må heve vår røst mot dagens utvikling sammen med andre engasjerte borgere over hele verden. Vi må fortelle sponsorene for støtende medier at vi har fått nok. Vi må støtte programmer og produkter som er positive og oppbyggende,» sa eldste Ballard. «Brødre og søstre, ikke la dere utnytte. Ikke la dere bli manipulert. Nekt å støtte de programmene som bryter med tradisjonelle familieverdier.»