Prohvetlik juhatus
Uus normaalsus
Allalaadimised
See lehekülg (MP3)
Joonealused märkused

Hide Footnotes

Teema

Uus normaalsus

Kutsun teid üles pöörama oma südant, meelt ja hinge üha enam meie Taevase Isa ja Tema Poja, Jeesuse Kristuse poole.

Kallid vennad ja õed! Need kaks üldkonverentsipäeva on olnud suurepärased. Nõustun vanem Jeffrey R. Hollandiga. Nagu ta mainis, inspireeris Issand kõiki sõnumeid, palveid ja muusikat. Olen tänulik kõigile, kes on mistahes viisil osalenud.

Nende istungite vältel olen kujutanud teid ette konverentsi kuulamas. Olen palunud, et Issand aitaks mul mõista, mida te tunnete, mille pärast muretsete või milliseid probleeme üritate lahendada. Olen mõelnud, mida võiksin öelda selle konverentsi lõppedes, mis aitaks teil tuleviku suhtes optimistlikum olla, sest tean, et Issand seda soovib.

Me elame hiilgaval ajastul, mida prohvetid on sajandite jooksul ette näinud. See on ajajärk, mil ühtki vaimset õnnistust õigemeelsete eest tagasi ei hoita.1 Hoolimata maailma möllust,2 soovib Issand, et me vaataksime tulevikku rõõmsa ootusärevusega.3 Ärme jää kinni mineviku mälestustesse. Iisraeli kokkukogumine läheb edasi. Issand Jeesus Kristus juhatab oma Kiriku tegevusi ja saavutab kõik oma jumalikud eesmärgid.

Teie ja minu väljakutse on veenduda, et igaüks meist saavutab oma jumaliku potentsiaali. Nüüdisajal kuuleme sageli väljendit „uus normaalsus”. Kui soovite tõesti omaks võtta seda uut normaalsust, siis kutsun teid üles pöörama oma südant, meelt ja hinge üha enam meie Taevase Isa ja Tema Poja, Jeesuse Kristuse poole. Laske sel olla teie uus normaalsus.

Emmake oma uut normaalsust iga päev meelt parandades. Püüdke olla puhtad nii mõttes, sõnas kui ka teos. Teenige teisi. Ärge unustage igavest perspektiivi. Suurendage oma kutset. Ja olgu teie katsumused millised tahes, mu armsad vennad ja õed, elage iga päev nii, et te oleksite paremini valmis oma Loojaga kohtuma.4

Seepärast on meil templid. Issanda talitused ja lepingud valmistavad meid ette igaveseks eluks, mis on suurim kõigist Jumala õnnistustest.5 Nagu teate, nõudis COVID-19 pandeemia meie templite ajutist sulgemist. Seejärel alustasime hoolikalt kooskõlastatud ja etapilist taasavamist. Kuna paljudes templites on 2. etapp paigas, on tuhanded paarid pitseeritud ja tuhanded saanud oma templianni vaid viimase paari kuu jooksul. Ootame päeva, mil kõik Kiriku väärikad liikmed saavad taas oma esivanemaid teenida ja pühas templis Jumalat kummardada.

Nüüd on mul hea meel teatada plaanidest rajada kuus uut templit, mis rajatakse järgmistesse kohtadesse: Tarawa, Kiribati; Port Vila, Vanuatu; Lindon, Utah, Ameerika Ühendriigid; Guatemala linn, Guatemala; São Paulo idaosa, Brasiilia; ja Santa Cruz, Boliivia.

Neid templeid ehitades ja hooldades palume, et igaüks teist ehitaks ja hooldaks ennast, et oleksite väärilised sisenema pühasse templisse.

Nüüd, mu kallid vennad ja õed, õnnistan teid, et oleksite täidetud Issanda Jeesuse Kristuse rahuga. Tema rahu ületab kogu sureliku arusaama.6 Ma õnnistan teid suurema soovi ja võimega järgida Jumala seadusi. Ma luban, et kui te seda teete, valatakse teid üle õnnistustega, sealhulgas suurema julguse, suurenenud isikliku ilmutuse, sulnima ühtsusega teie kodus ja rõõmuga isegi keset ebakindlust.

Läheme koos edasi, et täita oma jumalikku ülesannet – valmistada ennast ja maailma ette Issanda teiseks tulemiseks. Ma palun seda, väljendades veel kord oma armastust teie kõigi vastu, Jeesuse Kristuse pühal nimel, aamen.