Prohvetlik juhatus
Kõik rahvused, suguharud ja keeled
Allalaadimised
See lehekülg (MP3)
Joonealused märkused

Hide Footnotes

Teema

Kõik rahvused, suguharud ja keeled

Võime omal moel osaleda Issanda prohvetlike kuulutuste ja lubaduste täitumises – olla osa maailma õnnistavast evangeeliumist.

Kallid vennad ja õed! Pitseerisin hiljuti templis ühe abielu COVID-19 juhiste järgi. Peigmees ja pruut olid endised ustavad misjonärid ja nendega olid kaasas nende vanemad ja õed-vennad. See ei olnud kerge. Pruut oli kümnest lapsest üheksas. Tema üheksa õde-venda istusid rivis, vanimast noorimani, üksteisest teatud kaugusel.

Pere oli püüdnud olla hea naaber kõikjal, kus nad elasid. Kuid üks kogukond neid omaks ei võtnud. Pruudi ema sõnul oli selle põhjus see, et nad olid Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku liikmed.

Pere tegi kõik, et koolis sõpru leida, oma panust anda ja leida osadust, kuid sellest polnud mingit kasu. Nad muudkui palvetasid, et südamed leebuksid.

Ühel õhtul tundis see pere, et nende palvetele vastati väga ootamatul moel. Nende maja süttis põlema ja põles maatasa. Kuid juhtus veel muudki. Tulekahju tõttu naabrite südamed leebusid.

Naabrid ja kohalik kool kogusid kõigest ilma jäänud perele riideesemeid, jalanõusid ja muud vajalikku. Heasüdamlikkus aitas mõista. Pere palvetele ei vastatud, nagu nad olid lootnud või oodanud. Ometi on nad tänulikud kõige selle eest, mida nad raskete kogemuste ja südamlikele palvetele saadud ootamatute vastuste kaudu õppisid.

Tõepoolest, Issand ilmutab oma õrna halastust keset eluraskusi neile, kelle süda on ustav ja kelle silmad näevad. Raskustes ustavaks jäämise ja ohverdusega kaasnevad taeva õnnistused. Surelikkuses võime me millestki ilma jääda või midagi mõnda aega oodata, kuid saame lõpuks teada, mis on kõige tähtsam.1 Ta on seda lubanud.2

Meie 2020. aastal välja antud kahesajanda aastapäeva läkitus algab kõikehõlmava lubadusega, et „Jumal armastab oma lapsi kõikjal maailmas”3. Jumal annab meile kõigile igas rahvahõimus, suguharus, keele ja rahva seas4 tõotusi ja lepingulisi lubadusi ning kutsub meid osa saama Tema ohtrast rõõmust ja headusest.

Jumal kinnitab kõikjal pühakirjades, et Ta armastab kõiki inimesi.5 Tema armastus hõlmab Aabrahami lepingut, Tema hajutatud laste kokkukogumist6 ning Tema õnneplaani meie elus.

Usukodakonnas pole ei võõraid ega majalisi,7 ei rikkaid ega vaeseid,8 ei ühtegi „teist”, kes oleks välja jäetud. „Pühade kaaskodanik[ena]”9 on meid kutsutud maailma paremaks muutma, iseendast alates, inimese, pere, kogukonna kaupa.

See juhtub siis, kui me elame evangeeliumi järgi ja jagame seda. Selle evangeeliumiajajärgu alguses sai prohvet Joseph Smith tähelepanuväärse prohvetliku kuulutuse, et Taevane Isa soovib, et kõik avastaksid kõikjal Jumala armastuse ning kogeksid Ta väge, et kasvada ja muutuda.

See prohvetlik kuulutus saadi siin, Smithide pere palkmajas Palmyras New Yorgi osariigis.10

1998. aastal restaureeritud Smithide kodu on rajatud selle algsele vundamendile. See teise korruse magamistuba võtab enda alla täpselt sama 5,5- korda 9- korda 3-meetrise ruumi, kus Moroni Jumala juurest saadetud hiilgava sõnumitoojana 21. septembri õhtul 1823. aastal noore Josephi juurde ilmus.11

Teil on meeles, mida prohvet Joseph ütles:

„[Moroni] ütles ‥ , et Jumalal on minu jaoks töö ja et minu nime hakatakse pidama nii heaks kui halvaks kõikide rahvuste, suguharude ja keelte seas. ‥

[Moroni] ütles, et maasse on talletatud ‥ raamat, mis ‥ sisaldab igavikulist evangeeliumi oma täiuses.”12

Teeme siin pausi. Me kummardame Jumalat, Igavest Isa, ja Tema Poega, Jeesust Kristust, mitte prohvet Josephit ega ühtegi teist surelikku meest ega naist.

Kuid mõtisklege siiski, kuidas Jumalalt Tema teenijatele antud prohvetlikud kuulutused on täitunud.13 Osa on täitunud varem, osa hiljem, kuid kõik on läinud täide.14 Kui võtame kuulda Issanda prohvetliku kuulutuse vaimu, saame omal moel osaleda Tema prohvetlike kuulutuste ja lubaduste täitumises – olla osa maailma õnnistavast evangeeliumist.

1823. aastal oli Joseph senitundmatu 17-aastane noormees, kes elas äsja iseseisvunud riigi tundmatus külakeses. Kui see poleks olnud tõsi, kuidas ta oleks siis võinud ette kujutada, et ütleb, et temast saab Jumala töövahend ja et ta tõlgib Jumala anni ja väega kõikjal tuntuks saava pühakirja?

Kuid kuna see on tõsi, näeme meie teiega selle prohvetliku kuulutuse täitumist ja meid on koguni kutsutud sellele kaasa aitama.

Vennad ja õed! Igaüks meist kogu maailmas, kes sel 2020. a sügisesel üldkonverentsil osaleb, kuulub mainitud rahvuste, suguharude ja keelte sekka.

Tänaseks elab Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku liikmeid 196 rahva seas ja territooriumil ning 90 neist maadest on 3446 Kiriku vaia.15 Oleme hea näide geograafilisest levikust ja jõukeskmetest.

Kes oleks osanud 1823. aastal ette kujutada, et 2020. aastal on kolmes riigis – Ameerika Ühendriikides, Mehhikos ja Brasiilias – igaühes rohkem kui miljon liiget.

Või 23 riiki, kus on üle saja tuhande Kiriku liikme: kolm Põhja-Ameerikas, neliteist Kesk- ja Lõuna-Ameerikas, üks Euroopas, neli Aasias ja üks Aafrikas?16

President Russell M. Nelsoni sõnul on Mormoni Raamat „imede ime”17. Seda näinud on tunnistanud: „Olgu teada kõikidele rahvustele, hõimudele, keeltele ja rahvastele.”18 Tänaseks saab üldkonverentsist osa sajas keeles. President Nelson on tunnistanud Jeesusest Kristusest ja Tema taastatud evangeeliumist 138 rahva seas ja see arv üha suureneb.

Kui alustuseks ilmus 1830. aastal Mormoni Raamatu esimeses trükis 5000 raamatueksemplari, siis nüüdseks on ilmunud tervest Mormoni Raamatust või selle osast 112 keeles 192 miljonit trükieksemplari. Mormoni Raamatu tõlked on samuti laialdaselt saadaval digitaalselt. Praegu leidub Mormoni Raamatu tõlkeeksemplare 23 maailma keeles, mida kõneldakse vähemalt 50 miljoni inimese seas ehk kokkuvõttes umbes 4,1 miljardi inimese emakeeles.19

Meid kõiki on kutsutud osalema väikeste ja lihtsate vahenditega, millega saadetakse korda suuri asju.

Ma küsisin näiteks Utah’ osariigis 2200 elanikuga Monroe linna vaiakonverentsil, kui paljud neist olid käinud misjonil. Peaaegu kõik tõstsid käe. Viimaste aastate jooksul on sellest ühestainsast vaiast teeninud 564 misjonäri kõigis 50 Ameerika Ühendriikide osariigis ja 53 riigis – kõigil mandritel peale Antarktika.

Kui jutt läks Antarktikale, siis nägin ma isegi Argentiina lõunatipus Ushuaia linnas prohvetliku kuulutuse täitumist, kui meie misjonärid jagasid Jeesuse Kristuse taastatud evangeeliumit kohas, mida kutsutakse „maa ääre[ks]”20.

Raamatu „Saints”21 ehk tõlkes „Pühad” nelja köite kaanepildid moodustavad maalingu, mis kujutab endast üleilmset gobelääni evangeeliumi järgi elamise viljadest, millest kõik ustavad pühad osa saavad. Meie Kiriku ajalugu ankurdub iga liikme, sealhulgas ühe ustava õe, Mary Whitmeri elu jooksul saadud tunnistuse ja evangeeliumirännaku külge, kellele Moroni Mormoni Raamatu plaate näitas.22

Alates 2021. aasta jaanuarist kutsutakse kolmes uues üleilmses Kiriku ajakirjas – ajakirjades Sõbrake, Sulle, Noor! ja Liahoona – kõiki meie üleilmsesse usukogukonda kuuluma ning jagama kogemusi ja tunnistusi.23

Vennad ja õed! Kui meie usk Taevasesse Isasse ja Jeesusesse Kristusesse suureneb ning me saame õnnistusi, mis tulevad taastatud evangeeliumi tõdede ja pühade lepingute järgi elamisest ning kestva taastamise kohta õppimisest, selle üle mõtisklemisest ja rääkimisest, siis võtame me osa prohvetliku kuulutuse täitumisest.

Me muudame ennast ja maailma evangeeliumi kavandi järgi, mis kõikjal elu õnnistab.

Üks aafriklannast õde ütleb: „Minu abikaasa preesterluse teenistus muudab teda kannatlikumaks ja lahkemaks. Ja minust saab parem naine ja ema.”

Üks nüüdseks lugupeetud Kesk-Ameerikast pärit rahvusvahelise ettevõtluse konsultant ütleb, et ta elas enne Jumala taastatud evangeeliumi avastamist sihitult tänaval. Nüüd on ta oma perega avastanud, kes nad on ning mis on nende eesmärk ja tugevus.

Üks väike poiss kasvatab Lõuna-Ameerikas kanu ja müüb nende mune, et aidata osta aknaid majale, mida ta pere ehitab. Esmalt maksab ta ära kümnise. Ta näeb sõna otseses mõttes, kuidas taevaluugid on avanenud.

Four Cornersi kogukonnas Ameerika Ühendriikide edelaosas kasvatab üks põlisameeriklaste pere kaunist roosipõõsast, mis ka kõrbes õitseb ning evangeeliumisse uskumist ja enesega toimetulekut sümboliseerib.

Üks karmi kodusõja üle elanud vend Kagu-Aasiast ahastas, et elu on mõttetu. Siis aga leidis ta lootust unenäost, milles ta endine klassikaaslane hoidis sakramendikandikut ning tunnistas päästvatest talitustest ja Jeesuse Kristuse lepitusest.

Taevane Isa kutsub meid kõikjal Tema armastust tundma ning õppima ja arenema hariduse, auväärt töö ja iseseisva teenimise kaudu ning Tema taastatud Kirikus leiduvaid headuse ja õnne kavandeid järgima.

Kui jõuame vahel lausa kõige pimedamatel, üksildasematel ja kindlusetumatel hetkedel palvetades Jumala usaldamiseni, saame teada, et Ta tunneb meid paremini ja armastab rohkem, kui me iseend tunneme ja armastame.

Sellepärast vajamegi me Jumala abi, et oma kodus ja kogukonnas õigust, võrdsust, õiglust ja rahu kehtestada. Me leiame enda jaoks kõige õigema, põhjalikuma ja ehedama loo, paiga ja kuuluvustunde, kui tunneme Jumala lunastavat armastust, otsime Tema Poja lepituse kaudu armu ja imesid ning sõlmime pühade lepingute kaudu kestvaid suhteid.

Tänases täis kuhjatud, lärmakas ja saastatud maailmas vajatakse usupõhist headust ja tarkust. Kuidas muidu inimese vaimu värskendada, inspireerida ja harida?24

Puude istutamine Haitil on vaid üks sadadest näidetest, kus inimesed heategemiseks kokku tulevad. Sealne kogukond, kuhu kuulub 1800 liiget meie Kirikust, kes annetasid ligikaudu 25 000 puud, tuli kokku, et need puud mulda istutada.25 Selle mitmeaastase taasmetsastamise projekti käigus on istutatud juba üle 121 000 puu. Projekt eeldab veel kümnete tuhandete puude istutamist.

Need ühised jõupingutused pakuvad peavarju, kaitsevad pinnast ja leevendavad tulevasi üleujutusi. Projekt kaunistab naabruskonda, tugevdab kogukonda, rahuldab isu ja kosutab hinge. Kui haitilastelt küsida, kes nende puude vilja korjab, ütlevad nad: „See, kellel on nälg.”

Kaheksakümmend protsenti maailma rahvastikust on mingi usukogukonna liikmed.26 Usklikud kogukonnad reageerivad varmalt looduskatastroofidega kaasnenud esmavajadustele, kuid ka pikaaegsetele vajadustele toidu, peavarju, hariduse, kirjaoskuse ja töökoolituse puhul. Meie liikmed, sõbrad ja Kirik aitavad kogu maailmas kogukondadel pagulasi toetada ning varustavad neid kogukondi vee, kanalisatsiooni, puuetega inimeste liikumist hõlbustavate abivahendite ja silmade eest hoolitsemisega ühe inimese, küla või puu kaupa.27 Me tahame olla kõikjal head lapsevanemad ja head kodanikud ning panustada oma kogukondadesse ja ühiskonda, sealhulgas Viimse Aja Pühade heategevusteenistuse kaudu.28

Jumal annab meile kõlbelise valikuvabaduse – ja kõlbelise vastutuse. Issand on kuulutanud: „Mina, Issand Jumal, teen teid vabaks, seepärast te olete tõesti vabad.”29 Kuulutades „vabastust vangidele”30, lubab Issand, et Tema lepitus ja evangeeliumi rajad suudavad ajalikke ja vaimseid ahelaid murda.31 Halastaval kombel ulatub see lunastav vabadus ka nendeni, kes on surelikkusest lahkunud.

Mõned aastad tagasi ütles mulle üks preester Kesk-Ameerikas, et uurib „mormoonide surnute ristimise tava”. „Näib õiglane,” ütles see preester, „et Jumal pakub igale inimesele võimalust ristitud saada, ükskõik millal või kus nad elasid, välja arvatud väikesed lapsed, kes „elavad Kristuses”32. „Apostel Paulus,” märkis preester, „kõneleb ristimist ja ülestõusmist ootavatest surnutest.”33 Asenduslikud templitalitused lubavad „kõikidele rahvustele, suguharudele ja keeltele”, et keegi ei pea jääma „patu orjuses[se ega] surma kütketes[se]”34.

Jumalat avastades viivad ootamatud palvete vastused meid mõnikord tänavalt kogukonda, ajavad pimeduse meie hingest ning juhivad meid vaimse pelgupaiga ja kuuluvustundeni Tema heade lepingute ja kestva armastuse rüpes.

Suured asjad on alguses sageli pisikesed, kuid Jumal ilmutab iga päev oma imesid. Me oleme nii tänulikud ülima Püha Vaimu anni, Jeesuse Kristuse lepituse ning Tema ilmutatud õpetuse, talituste ja lepingute eest, mille leiab Tema taastatud ja Ta nime kandvast Kirikust.

Võtkem rõõmuga vastu Jumala kutse saada endale Tema lubatud ja prohvetlikult kuulutatud õnnistused ning aidata neid täita kõigi rahvuste, suguharude ja keelte seas, nii palvetan ma Jeesuse Kristuse pühal nimel, aamen.