Üldkonverents
Astuge tulevikule vastu usus
Joonealused märkused

Hide Footnotes

Teema

Astuge tulevikule vastu usus

Tulevik on hiilgav neile, kes on valmistunud ja kes jätkavad valmistumist, et olla tööriistaks Issanda käes.

See on olnud unustamatu õhtu. Mu kallid õed! Mul on au olla koos teiega. Olen nende viimaste kuude jooksul sageli teile mõelnud. Teid on enam kui kaheksa miljonit. Mitte ainult teie arvukusest, vaid ka vaimuväest piisab, et muuta maailma. Ja selle pandeemia ajal olen näinud teid just seda tegemas.

Mõni leidis end äkitselt otsimas väheseid vahendeid või uut töökohta. Paljud õpetasid lapsi ja vaatasid naabrite järele. Osa võttis oma kodus vastu oodatust varem naasnud misjonäre, samal ajal kui teised muutsid oma kodu misjonäride koolituskeskuseks. Olete kasutanud tehnoloogiat, et hoida ühendust pere ja sõpradega, teenida inimesi, kes tunnevad end isoleerituna, ja uurida koos teistega „Tule, järgne mulle” materjali. Olete leidnud uusi viise hingamispäeva rõõmuks muuta. Ja olete valmistanud kaitsemaske – nende arv ulatub miljonitesse!

Tunnen sügavalt kaasa paljudele naistele kogu maailmas, kelle lähedased on surnud. Me kurvastame koos teiega. Ja me palvetame teie eest. Me kiidame kõiki, kes töötavad väsimatult, et teiste tervist kaitsta, ja palvetame nende eest.

Teie, noored naised, olete samuti olnud imelised. Kuigi sotsiaalmeedia on tülitsemisest tulvil, on paljud teie hulgast leidnud viise teisi innustada ja jagada Päästja valgust.

Õed! Te olete kõik olnud täiesti kangelaslikud! Ma imetlen teie jõudu ja teie usku. Olete näidanud, et rasketes oludes liigute teie julgelt edasi. Ma armastan teid ja kinnitan teile, et Issand armastab teid ja näeb seda suurt tööd, mida te teete. Suur tänu teile! Te olete taas tõestanud, et olete sõna-sõnalt Iisraeli lootus!

Te kehastate lootusi, mis olid president Gordon B. Hinckleyl, kui ta 25 aastat tagasi 1995. aasta septembris tutvustas Abiühingu üldkoosolekul maailmale dokumenti „Perekond: läkitus maailmale”.1 On tähendusrikas, et ta otsustas tutvustada seda tähtsat läkitust Kiriku õdedele. Seda tehes rõhutas president Hinckley naiste asendamatut mõju Issanda plaanis.

Nüüd meeldiks mulle teada, mida olete sel aastal õppinud. Kas olete Issandale lähemale kasvanud või tunnete, et olete Temast kaugenenud? Ja kuidas on praegused sündmused mõjutanud teie vaadet tulevikule?

Tõsi, Issand on rääkinud meie päevist väga tõsisel moel. Ta hoiatas, et meie päevil „inimeste südamed löövad araks”2 ja isegi äravalituid varitseb eksitamise oht.3 Ta ütles prohvet Joseph Smithile, et „rahu võetakse ära maa pealt”4 ja inimkonda tabavad hädad.5

Kuid Issand on samuti jaganud nägemust sellest, kui imeline see evangeeliumi ajajärk on. Ta inspireeris prohvet Joseph Smithi kuulutama, et „Issanda töö neil viimseil päevil on ääretult suur. ‥ Selle hiilgus on sõnulkirjeldamatu ja selle suursugususele ei ole võrdset.”6

Suursugune ei pruugi olla see sõna, millega te neid viimaseid kuid kirjeldaksite! Kuidas peame mõistma neid meie päevi puudutavaid kainestavaid prohvetlikke kuulutusi ja imelisi ütlusi? Issand ütles meile seda lihtsa, kuid imelise kinnitusega: „Kui te olete ettevalmistunud, siis te ei karda.”7

Milline lubadus! See võib otseses mõttes muuta seda, kuidas me oma tulevikku näeme. Kuulsin hiljuti, kuidas üks sügava tunnistusega naine möönis, et pandeemia ühes Soolajärve orgu tabanud maavärinaga aitas tal mõista, et ta ei olnud sugugi nii ettevalmistunud, kui ta arvas. Kui küsisin, kas ta pidas silmas oma toiduvaru või tunnistust, siis vastas ta naeratades: „Jah!”

Kui ettevalmistus on võti selle ajajärgu ja tuleviku usuga omaksvõtmisel, siis kuidas saaksime kõige paremini valmistuda?

Aastakümnete jooksul on Issanda prohvetid innustanud meid varuma toitu, vett ja rahavarusid mustadeks päevadeks. Praegune pandeemia on kinnitanud selle nõuande arukust. Ma innustan teid kõiki astuma samme, et ajalikult valmis olla. Kuid olen veelgi rohkem mures teie vaimse ja emotsionaalse valmisoleku pärast.

Selles osas võime õppida palju ülemjuhataja Moronilt. Nefilaste sõjaväe ülemjuhatajana seisis ta silmitsi vastasjõududega, kes olid tugevamad, arvukamad ja julmemad. Seega valmistas Moroni oma rahvast ette kolmel olulisel viisil.

Esiteks aitas ta neil luua alasid, kus nad oleksid ohu eest kaitstud – ta kutsus neid turvapaikadeks.8 Teiseks valmistas ta ette „rahva meelt olema ustav Issandale”.9 Ja kolmandaks ei lakanud ta kunagi oma rahvast ette valmistamast – nii füüsiliselt kui ka vaimselt.10 Vaatame neid kolme põhimõtet.

Esimene põhimõte: looge turvapaigad

Moroni tugevdas kõiki nefilaste linnu muldvallide, kindluste ja müüridega.11 Kui laamanlased tulid nende vastu sõdima, siis olid nad „ülimalt hämmastunud nefilaste tarkuse üle oma turvapaikade ettevalmistamisel”.12

Samamoodi peame meie, kui meie ümber möllab segadus, looma paiku, kus me oleme kaitstud nii füüsiliselt kui ka vaimselt. Kui teie kodust saab isiklik usupühamu – kus elab Vaim –, siis saab teie kodust esimene kaitseliin.

Samamoodi on Siioni vaiad „varjupaigaks tormi ‥ eest”13, kuna neid juhivad inimesed, kes hoiavad preesterluse võtmeid ja võivad rakendada preesterluse volitust. Kui te järgite nende nõuandeid, keda Issand on teid juhtima volitanud, siis tunnete suuremat turvalisust.

Tempel – Issanda koda – on teistega võrreldamatu turvapaik. Seal antakse teile, õed, püha preesterluse lepingute kaudu, mida te sõlmite, preesterluse vägi.14 Seal pitseeritakse teie pered igaveseks kokku. Isegi sel aastal, kui juurdepääsu templitele tõsiselt piirati, on teie templiand võimaldanud teile pidevat juurdepääsu Jumala väele, kui austate Temaga sõlmitud lepinguid.

Lihtsalt öeldes on turvapaik igas kohas, kus tunnete Püha Vaimu kohalolu ja juhatust.15 Kui Püha Vaim on koos teiega, siis võite õpetada tõde, isegi kui see on vastuolus üldlevinud arvamustega. Ja võite ilmutuse keskkonnas mõelda siirastele küsimustele evangeeliumi kohta.

Armsad õed! Kutsun teid looma kodu, mis on turvapaik. Ja kordan oma üleskutset suurendada oma arusaamist preesterluse väest ning templilepingutest ja -õnnistustest. Kui teil on turvapaik, kuhu peituda, siis aitab see teil tulevikku usus vastu võtta.

Teine põhimõte: valmistage oma meel ette olema ustav Jumalale

Võtsime käsile suure projekti, et pikendada Salt Lake’i templi eluiga ja võimekust.

Mõned seadsid selliste erakorraliste meetmete vajalikkuse küsimuse alla. Kuid kui Soolajärve orgu tabas selle aasta alguses 5,7-magnituudine maavärin, siis vappus see auväärne hoone küllalt kõvasti, et ingel Moroni trompet alla kukkus!16

Just nagu Salt Lake’i templi füüsiline vundament peab tugev olema, et pidada vastu looduskatastroofides, peab ka meie vaimne vundament olema kindel. Siis, kui kujutuslikud maavärinad meie elu raputavad, võime tänu oma usule seista vankumatu ja kõrvalekallutamatuna.17

Issand õpetas, kuidas suurendada oma usku, otsides „teadmisi just nimelt õppimise ja samuti usu kaudu”.18 Me tugevdame oma usku Jeesusesse Kristusesse, kui püüame pidada Tema käske ja „teda alati meeles [pidada]”.19 Lisaks suureneb meie usk iga kord, kui me rakendame oma usku Temasse. Seda tähendabki usu kaudu õppimine.

Näiteks, iga kord kui meil on usku kuuletuda Jumala seadustele – isegi kui avalik arvamus meid halvustab –, või iga kord, kui väldime meelelahutust või ideoloogiat, mis ülistab lepingute rikkumist, rakendame oma usku, mis omakorda suurendab meie usku.

Lisaks suurendavad vähesed asjad usku rohkem kui regulaarne Mormoni Raamatu uurimine. Ükski teine raamat ei tunnista Jeesusest Kristusest nii suure väe ja selgusega. Selle raamatu prohvetid nägid Issanda inspiratsiooni kaudu meie aega ja valisid õpetuse ja tõed, millest meile kõige rohkem abi on. Mormoni Raamat on meie viimsete aegade ellujäämisjuhis.

Muidugi lähtub meie lõplik turvalisus sellest, et seome end Taevase Isa ja Jeesuse Kristusega! Elu ilma Jumalata on elu täis hirmu. Elu koos Jumalaga on elu, mis on täis rahu. Seda seepärast, et vaimsed õnnistused saavad osaks ustavatele. Isikliku ilmutuse saamine on nendest õnnistustest kõige suurem.

Issand on lubanud, et kui küsime, siis võime saada „ilmutuse ilmutuse peale”.20 Ma luban, et kui suurendate oma võimet ilmutust saada, siis õnnistab Issand teid elus suurema juhatuse ja piiritute vaimuandidega.

Kolmas põhimõte: ärge kunagi lakake valmistumast

Isegi siis, kui kõik läks hästi, jätkas ülemjuhataja Moroni oma rahva ettevalmistamist. Ta ei lõpetanud kunagi. Ta ei muutunud kunagi enesega rahulolevaks.

Vastane ei lõpeta kunagi oma rünnakuid. Seepärast ei või meie kunagi lõpetada valmistumist! Mida rohkem enesega toimetulevad me oleme – nii ajalikult, emotsionaalselt kui ka vaimselt –, seda enam oleme valmis Saatana halastamatute rünnakute nurjamiseks.

Kallid õed! Teie olete osavad turvapaikade loomisel endale ja neile, keda armastate. Lisaks on teil jumalik and, mis võimaldab teil kaalukatel viisidel tugevdada teiste uskus.21 Ja te ei peatu kunagi. Sel aastal olete seda taas näidanud.

Palun tegutsege edasi. Teie valvsus oma kodude kaitsmisel ja usu sisendamisel oma lähedaste südamesse lõikab kasu paljude tulevaste põlvkondade jooksul.

Mu kallid õed! Meil on nii palju, mis meid ees ootab! Issand on pannud teid siia praegu, kuna teadis, et teil on võime nendest viimsete aegade viimsest ajast läbi minna. Ta teadis, et mõistate Tema töö suursugusust ja püüate seda innukalt täide saata.

Ma ei ütle, et eelseisvad päevad on kerged, kuid luban teile, et tulevik on hiilgav neile, kes on valmistunud ja kes jätkavad valmistumist, et olla tööriistaks Issanda käes.

Mu kallid õed! Ärme lihtsalt kannata välja praegust olukorda. Vaid astume tulevikule usuga vastu! Tormised ajad on võimalus vaimselt areneda. Need on ajad, mil meie mõju võib ulatuda sügavamale kui rahulikel aegadel.

Ma luban, et kui loome turvapaigad, valmistame oma meele olema ustav Jumalale, ja kui me ei lõpeta kunagi valmistumist, siis Jumal õnnistab meid. Ta „päästab meid; jah, nõnda, et ta [räägib] rahu meie hingele ja [annab] meile suure usu ning [paneb] meid lootma, et meie päästmine tuleb tema kaudu”.22

Kui valmistute astuma tulevikule vastu usus, siis saavad need lubadused teile osaks! Tunnistan seda, jagades teie kõigiga oma armastust ja usaldust teie vastu, Jeesuse Kristuse pühal nimel, aamen.