Prohvetlik juhatus
Edasi minnes
Allalaadimised
See lehekülg (MP3)
Joonealused märkused

Hide Footnotes

Teema

Edasi minnes

Issanda töö läheb kindlalt edasi.

Mu kallid vennad ja õed! Milline rõõm on jälle teiega koos olla, et alustada Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku 190. sügisest üldkonverentsi. Mulle meeldib ühineda teiega teie kodudes või kus tahes te olete, et kuulata koos prohvetite, nägijate ja ilmutajate ning teiste Kiriku juhtide sõnumeid.

Oleme tänulikud tehnoloogia eest, mis võimaldab meil saada kokku ühe suure ülemaailmse Jeesuse Kristuse jüngrite kogukonnana. Kevadist üldkonverentsi vaatas rohkem inimesi kui ühtegi sellele eelnenud konverentsi ning me loodame väga, et see juhtub taas.

Viimaste kuude jooksul on ülemaailmne pandeemia, möllavad tulekahjud ja teised looduskatastroofid meie maailma pea peale pööranud. Ma leinan koos kõigiga, kes on selle aja jooksul lähedasi kaotanud. Ja palvetan kõigi eest, kes praegu kannatavad.

Samas läheb Issanda töö kindlalt edasi. Sotsiaalse distantseerumise, näomaskide ja Zoomi koosolekute keskel oleme õppinud tegema mõnda asja teisiti ja mõnda veelgi tõhusamalt. Ebatavalised ajad võivad tuua ebatavalisi õnnestumisi.

Meie misjonärid ja misjonitöö juhid on olnud leidlikud, vastupidavad ja tõeliselt imetlusväärsed. Kuigi enamik misjonäre on pidanud leidma uusi loovaid viise oma töö tegemiseks, on paljud misjonärid teatanud, et õpetavad rohkem kui kunagi varem.

Me pidime mõneks ajaks templid sulgema ja mõnes ehitusprojektis tekkisid ajutised viivitused, kuid nüüd lähevad need kõik edasi. 2020. kalendriaasta jooksul oleme alustanud tööd 20 uue templi ehitamiseks.

Pereajalootöö on kasvanud eksponentsiaalselt. On loodud palju uusi kogudusi ja vaiu. Ja meil on heameel teatada, et Kirik on pandeemiaga seoses andnud humanitaarabi 895 projektile 150 riigis.

Suurenenud evangeeliumiuurimine paljudes kodudes toob kaasa tugevamad tunnistused ja peresuhted. Üks ema kirjutas: „Me tunneme end oma laste ja lastelastega palju lähedastemana nüüd, kui igal pühapäeval Zoomis kohtume. Igaüks jagab oma mõtteid „Tule, järgne mulle” raamatust õpitu kohta. On muutunud meie palved pereliikmete nimel, sest mõistame paremini, mida nad vajavad.”

Ma loodan, et kasutame seda ainulaadset aega vaimselt kasvamiseks. Me oleme siin maa peal, et meid proovile pandaks, et näha, kas me otsustame järgida Jeesust Kristust, regulaarselt meelt parandada ja edeneda. Meie vaim soovib edeneda. Ja teeme seda kõige paremini kindlalt lepingurajal püsides.

Ja kõige selle ajal meie Taevane Isa ja Tema Poeg Jeesus armastavad meid! Nad hoolivad meist. Nemad ja nende pühad inglid valvavad meie üle.1 Ma tean, et see on tõde.

Kui koguneme kuulama sõnu, mida Issand on inspireerinud oma sulaseid kõnelema, kutsun teid üles mõtlema Issanda antud lubaduse üle. Ta kuulutas, et „kes iganes soovib, võib haarata kinni Jumala sõnast, mis on elav ja võimas, mis lõhestab kõik kuradi kavalused ja ‥ riukad ning juhib Kristuse [jüngrit] kitsal ja ahtal teel”.2

Ma palun, et me otsustame haarata kinni Jumala sõnast, nagu seda sellel üldkonverentsil kuulutatakse. Ja palvetan, et võiksite tunda Issanda täiuslikku armastust teie vastu,3 Jeesuse Kristuse pühal nimel.