Prohvetlik juhatus
Hoidkem muutust
Allalaadimised
See lehekülg (MP3)
Joonealused märkused

Hide Footnotes

Teema

Hoidkem muutust

Jeesuses Kristuses antakse meile jõudu teha kestvaid muudatusi. Alandlikult Tema poole pöördudes suurendab Ta meie muutumisvõimet.

Õed! On rõõm olla koos teiega!

Kujutage ette, et keegi läheb turule, et midagi osta. Kui ta maksab kassapidajale rohkem, kui on asja väärtus, siis annab kassapidaja teile ülejäänud raha tagasi.

Kuningas Benjamin õpetas muistses Ameerikas oma rahvale tohututest õnnistustest, mida saame oma Päästjalt Jeesuselt Kristuselt. Ta lõi taevad, maa ja kogu ilu, mida imetleme.1 Oma armastava lepituse kaudu pakub Ta meile viisi leida lunastust patust ja surmast. 2 Kui näitame Talle tänu sellega, et elame püüdlikult Tema käskude järgi, õnnistab Ta meid kohe, jättes meid alati Talle võlgu.

Ta annab meile palju, palju rohkem kui on selle väärtus, mida saame Talle kunagi tagasi anda. Mida me saame siis anda Temale, kes maksis meie pattude eest mõõtmatu hinna? Me võime anda Talle muutuse. Me võime anda Talle iseenda muutuse. See võib olla mõttemuutus, mõne harjumuse muutus või suunamuutus, mille poole liigume. Meie kõigi eest tasutud mõõtmatu hinna eest, palub Issand meilt südamemuutust. See muudatus, mida Ta palub ei ole mitte Tema vaid meie kasuks. Seega vastupidiselt turul ostjale, kes võtab tagasi liigselt makstud summa, kutsub meie armastav Päästja meid liigset summat endale jätma.

Kuulnud kuningas Benjamini öeldud sõnu, hüüdis tema rahvas teatega, et nende süda on muutunud: „Tänu kõigeväelise Issanda Vaimule, mis on põhjustanud meis ‥ võimsa muutuse, ‥ meil ei ole enam mingit tahet teha halba, vaid teha pidevalt head.”3 Pühakirjad ei ütle, et nad said kohe täiuslikuks, pigem et nende soov muutuda sundis neid tegutsema. Nende südamemuutus tähendas loomuliku inimese kõrvaleheitmist ja Vaimule kuuletumist, kui nad püüdsid saada rohkem Jeesuse Kristuse sarnaseks.

President Henry B. Eyring on õpetanud: „Tõeline pöördumine põhineb vabalt usus otsimisel, millega kaasneb suur vaev ja teatud valu. Seejärel on Issand see, kes võib saata korda ‥ puhastava ja muutva ime.”4 Ühendades oma jõupingutused Päästja võimega meid muuta, saame uuteks olenditeks.

Nooremana kujutasin ette, kuidas ma mööda ülespoole kulgevat vertikaalset rada oma igavese elu eesmärgi poole kõnnin. Iga kord, kui ma midagi valesti tegin või ütlesin, tundsin end teel alla libisemas, et seejärel oma teekonda uuesti alustada. See oli nagu jõudmine lauamängu „Tsirkus“ sellele ruudule, mis sind mängulaua ülaosast tagasi mängu algusesse viib! See oli heidutav! Kuid kui hakkasin aru saama, mida Nefi nimetas Kristuse õpetuseks5 ja kuidas seda oma elus iga päev rakendada, leidsin lootust.

Jeesus Kristus on andnud meile pideva muutumise mudeli. Ta kutsub meid üles rakendama usku Temasse, mis innustab meid meelt parandama – „milline usk ja meeleparandus toovad neile südamete muutuse”6. Meelt parandades ja oma südame Tema poole pöörates, tunneme suuremat soovi sõlmida pühasid lepingud ja elada nende järgi. Peame vastu lõpuni, jätkates nende põhimõtete rakendamist kogu oma elu jooksul ja kutsudes Issandat meid muutma. Lõpuni vastupidamine tähendab muutumist lõpuni. Ma saan nüüd aru, et ma ei alusta uuesti pärast iga ebaõnnestunud katset, vaid et iga katsega jätkan oma muutumisprotsessi.

Noorte Naiste juhtmõte sisaldab inspireeritud fraasi, mis kinnitab kindlalt: „Ma hindan meeleparanduse andi ja püüan iga päev paremaks saada.”7 Ma palvetan, et me hoiaksime seda imelist kingitust ja et meil oleks soov muutusi otsida. Mõnikord on muudatused, mida peame tegema, seotud tõsise patuga. Kuid kõige sagedamini püüame lihvida oma iseloomu, et viia end kooskõlla Jeesuse Kristuse omadustega. Meie igapäevased valikud kas aitavad või takistavad meie arengut. Väikesed, kuid püsivad ja tahtlikud muutused aitavad meil end parandada. Ärge laske end heidutada! Muutused on elukestev protsess. Olen tänulik, et Issand on meie muutumispüüdluste suhtes kannatlik.

Jeesuses Kristuses antakse meile jõudu teha kestvaid muudatusi. Alandlikult Tema poole pöördudes suurendab Ta meie muutumisvõimet.

Lisaks meie Päästja lepituse muutvale jõule toetab ja juhatab meid meie jõupingutuste tegemisel ka Püha Vaim. Ta võib isegi aidata meil teada, milliseid muutusi peame tegema. Abi ja julgustust võime leida ka preesterluse õnnistuste, palvete, paastu ja templis käimise kaudu.

Samamoodi võib meie püüdlustes muutuda olla abi usaldusväärsetest pereliikmetest, juhtidest ja sõpradest. Kui olin kaheksa-aastane, veetsime vanema venna Lee ja sõpradega aega kodu lähedal puu otsas mängides. Meile meeldis selle puu all varjus olles sõpradega mängida. Ühel päeval kukkus Lee puu otsast alla ja murdis käe. Käeluu murdmine tegi tal üksi puu otsa ronimise raskeks. Kuid elu puu otsas polnud ilma temata endine. Seega toetasid mõned meist teda tagantpoolt, teised aga tõmbasid teda tervest käest, ja nii, ilma liigse pingutuseta, oligi Lee jälle puu otsas. Ta käeluu oli veel katki, kuid ta oli jälle meiega, tundes paranemise ajal rõõmu meie sõprusest.

Olen sageli oma puu otsas mängimise kogemust samastanud meie tegevusega seoses Jeesuse Kristuse evangeeliumiga. Evangeeliumi kaitsvas varjus naudime paljusid meie lepingutega seotud õnnistusi. Mõni võib olla libastunud lepingute kaitsvast haardest ja vajab meie abi, et evangeeliumi turvalisse rüppe tagasi jõuda. Neil võib olla keeruline ise tagasi tulla. Kas me saame siin veidi takka lükata ja üles tõmmata, et aidata neil meie sõprusest rõõmu tundes paraneda?

Kui teil on kukkumisest tingitud vigastus, lubage teistel aidata teil naasta oma lepingute ja nendest tulenevate õnnistuste juurde. Päästja võib aidata teil paraneda ja muutuda, samas kui olete ümbritsetud nendega, kes teid armastavad.

Mõnikord satun ma kokku sõpradega, keda pole ammu näinud. Mõnikord nad ütlevad: „Sa pole üldse muutunud!” Iga kord, kui seda kuulen, tunnen veidi kripeldust, sest loodan, et olen aastate jooksul muutunud. Loodan, et olen eilsest alates muutunud! Loodan, et olen natuke lahkem, vähem hukkamõistev ja kaastundlikum. Loodan, et suudan kiiremini reageerida teiste vajadustele ja loodan, et olen lihtsalt natuke kannatlikum.

Mulle meeldib kodu lähedal mägedes matkata. Sageli satub rada mööda kõndides jalanõusse väike kivi. Lõpuks peatun ja raputan kivi välja. Kuid see hämmastab mind, kui kaua ma lasen endal valus kõndida, enne kui peatun ja end sellest vabastan.

Lepinguteel kõndides laseme mõnikord oma kingadesse sattuda „kividel” halbade harjumuste, pattude või halva suhtumise näol. Mida kiiremini me need oma elust välja raputame, seda rõõmsam on meie surelik teekond.

Muutuste säilitamine nõuab jõupingutusi. Ma ei kujuta ette, et peaksin rajal peatuma vaid selleks, et panna jalanõusse tagasi sealt äsja eemaldatud tüütu ja valus kivike. Ma ei tahaks seda teha rohkem, kui ilus liblikas tahaks valida oma kookonisse naasmise.

Tunnistan, et tänu Jeesusele Kristusele saame me muutuda. Me saame oma harjumusi kohandada, mõtteid muuta ja oma iseloomu lihvida, et rohkem Tema-sarnaseks saada. Ja Tema abiga suudame me muutusi hoida. Jeesuse Kristuse nimel, aamen.