Prohvetlik juhatus
Jeesuse Kristuse tervendav vägi
Allalaadimised
See lehekülg (MP3)
Joonealused märkused

Hide Footnotes

Teema

Jeesuse Kristuse tervendav vägi

Kui me tuleme Jeesuse Kristuse juurde, uskudes Temasse, parandades meelt ning sõlmides ja pidades lepinguid, saame me terveks – vaatamata sellele, mis meie haavu tekitas.

Selle aasta algusest alates oleme tegelenud paljude ootamatute sündmustega. Ülemaailmsest pandeemiast tingitud inimelude ja sissetulekute kaotamine on tõsiselt mõjutanud globaalset kogukonda ja majandust.

Maavärinad, tulekahjud ja üleujutused maailma erinevates osades, samuti muud ilmastikuga seotud katastroofid on tekitanud inimestes abituse, lootusetuse ja murest murtuse tunde, kui nad mõtlevad sellele, kas nende elu saab kunagi olema endine.

Las ma räägin teile isikliku loo murdumisest.

Kui meie lapsed olid väiksed, otsustasid nad, et soovivad klaverit õppida. Tahtsime abikaasa Rudyga oma lastele seda võimalust pakkuda, kuid meil polnud klaverit. Me ei saanud endale lubada uut klaverit, nii et Rudy hakkas otsima kasutatud klaverit.

Tolle aasta jõulude ajal üllatas ta meid kõiki klaveriga ja aastate jooksul õppisid meie lapsed mängima.

Kui meie pojad üles kasvasid ja kodust lahkusid, kogus vana klaver lihtsalt tolmu, seepärast müüsime selle maha. Möödus mõni aasta ja me olime natuke raha säästnud. Ühel päeval ütles Rudy: „Ma arvan, et on aeg uus klaver hankida.”

Ma küsisin: „Miks meil on vaja uut klaverit, kui kumbki meist seda ei mängi?”

Ta ütles: „Oh, aga me ostame klaveri, mis ise mängib! iPadi kasutades saab programmeerida klaveri nii, et see mängiks üle 4000 loo, sealhulgas kirikulaule, Tabernaakli koori laule, kõiki Algühingu laule ja veel palju muud.”

Rudy on pehmelt öeldes suurepärane müügimees.

Ostsime imeilusa uue isemängiva klaveri ja mõni päev hiljem tulid kaks suurt tugevat meest seda meie majja ära tooma.

Näitasin neile, kuhu ma selle panna tahtsin, ja läksin neilt eest ära.

See oli väike tiibklaver ja et see uksest sisse mahuks, eemaldasid mehed sellelt jalad ja said klaveri kaasa võetud käru peale külili panna.

Meie maja asub väikesel nõlval ja kahjuks oli tol päeval lund sadanud, mis tegi kõik märjaks ja lörtsiseks. Kas aimate, mis juhtuma hakkab?

Kui mehed klaverit väikesest nõlvast üles lükkasid, libises see ja ma kuulsin väga valju raksatust. Klaver oli kärult maha kukkunud ja nii kõvasti vastu maad põrutanud, et jättis meie murusse suure augu.

Ma hüüdsin: „Oh, heldust! Kas teiega on kõik korras?”

Õnneks olid mõlemad mehed terved.

Nad vaatasin pärani silmi teineteisele otsa, seejärel minu poole, ja ütlesid: „Meil on väga kahju! Viime selle poodi tagasi ja laseme juhatajal teile helistada.”

Varsti vestles juhataja Rudyga, et leppida kokku uue klaveri kohaletoimetamine. Rudy on lahke ja andestav ning ütles juhatajale, et lepib sellega, kui nad lihtsalt parandavad kahjustused ja toovad tagasi sama klaveri, kuid juhataja nõudis, et saaksime uue.

Rudy vastas, öeldes: „See ei saa olla nii hull. Parandage see lihtsalt ära ja tooge tagasi.”

Juhataja sõnas: „Puit on murdunud ja kui puit on murdunud, ei saa klaver kunagi kõlada nagu varem. Te saate uue klaveri.”

Õed ja vennad! Kas me kõik pole nagu see klaver, veidi murdunud, lõhenenud ja kahjustatud, tundes, et me ei saa enam kunagi olla endised? Kuid kui me tuleme Jeesuse Kristuse juurde, uskudes Temasse, parandades meelt ning sõlmides ja pidades lepinguid, saame me terveks – vaatamata sellele, mis meie haavu tekitas. See protsess, mis kutsub Päästja tervendavat väge meie ellu, ei taasta meid lihtsalt selliseks nagu me varem olime, vaid teeb meid paremaks kui me kunagi olime. Ma tean, et Päästja Jeesuse Kristuse kaudu saab meid kõiki parandada, tervikuks muuta ja võime täita oma eesmärgi, nagu oleksime uhiuus klaver.

President Russell M. Nelson on õpetanud: „Valusate kannatuste saabudes on aeg süvendada oma usku Jumalasse, teha kõvasti tööd ja teenida teisi. Siis ravib Ta terveks meie murtud südamed. Ta annab meile isiklikku rahu ja tröösti. Neid suuri ande ei hävita isegi surm.”1

Jeesus on öelnud:

„Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise!

Võtke enda peale minu ike ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele.

Sest minu ike on hea ja minu koorem on kerge!” (Mt 11:28–30)

Selleks, et parandada Tema lähedusse jõudmisega oma murdumine, peame uskuma Jeesusesse Kristusesse. „Jeesusesse Kristusesse uskumine tähendab Tema täielikku usaldamist — Tema piiritule väele, ‥ ja armastusele lootmist. Selle juurde kuulub Tema õpetustesse uskumine. See on uskumine, et kuigi sa ei mõista kõike, mõistab Tema ometi. Pea meeles, et kuna Ta on kogenud kõiki sinu valusid, kannatusi ja ebaõiglusi, teab Ta, kuidas aidata sul sinu igapäevastest raskustest üle olla.”2

Kui me Tema juurde tuleme, siis „Me võime täituda rõõmu, rahu ja trööstiga. Kõike, mis elus on [raske], võib parandada Jeesuse Kristuse lepituse kaudu”.3 Ta on meid kutsunud: „Vaadake minu poole igas oma mõttes; ärge kahelge, ärge kartke.” (ÕL 6:36)

Kui Alma ja tema rahvas olid nende peale pandud koormatest peaaegu murdunud, palusid inimesed Mormoni Raamatus abi. Issand ei võtnud nende koormaid ära; selle asemel lubas ta neile:

„Ja ma kergendan samuti koormaid, mis on asetatud teie õlgadele, kuni selleni välja, et te ei tunne neid oma seljal, nimelt nii kaua, kui te olete orjuses; ja seda ma teen, et te võiksite seista edaspidi kui minu tunnistajad; ja et te võiksite kindlalt teada, et mina, Issand Jumal, toetan oma rahvast nende kannatustes.

Ja nüüd, sündis, et koormad, mis olid asetatud Alma ja tema vendade peale, tehti kergeks; jah, Issand andis neile jõudu, nii et nad jaksasid vaevata kanda oma koormaid ja nad alistusid kõiges rõõmsameelselt ja kannatlikkusega Issanda tahtele.” (Mo 24:14–15)

Vanem Tad R. Callister on õpetanud Päästja võimest ravida ja koormaid kergendada:

„Üks lepituse õnnistusi on see, et võime saada osa Päästja abistavast väest. Jesaja rääkis korduvalt Issanda tervendavast ja rahustavast mõjust. Ta tunnistas, et Päästja oli „pelgupaigaks vaesele ta kitsikuses, ulualuseks saju eest, varjuks palavuse eest” (Js 25:4). Neile, kes on kurvad, kuulutas Jesaja, et Päästjal on selleks vägi, et trööstida kõiki leinajaid (vt Js 61:2) ja pühkida pisarad kõigilt palgeilt (vt Js 25:8; vt ka Ilm 7:17), elustada alandlike vaimu (vt Js 57:15) ja parandada neid, kel murtud süda (vt Js 61:1; vt ka Lk 4:18; Ps 147:3). Nii suur oli Tema abistav vägi, et Ta võis anda neile laubaehte tuha asemele, rõõmuõli leina asemele, ülistusrüü kustuva vaimu asemel (vt Js 61:3).

Oh, milline lootus nendes lubadustes hõljub! ‥ Tema vaim tervendab; see puhastab; see trööstib; see puhub lootusetutesse südametesse uue elu. Sellel on vägi muuta kõik inetu ja tige ning elus väärtusetu millekski ülimaks ja imeliseks hiilguseks. Tal on vägi muuta surelikkuse tuhk igaviku laubaeheteks. ”4

Tunnistan, et Jeesus Kristus on meie armastav Päästja, Lunastaja, Meisterravitseja ja ustav sõber. Kui pöördume Tema poole, tervendab Ta meid ja teeb meid taas terveks. Ma tunnistan, et see on Tema Kirik ja Ta valmistub taas selle maa peale tagasi pöörduma, et valitseda väe ja auhiilgusega. Jeesuse Kristuse nimel, aamen.