Prohvetlik juhatus
Jumal valitseb
Allalaadimised
See lehekülg (MP3)
Joonealused märkused

Hide Footnotes

Teema

Jumal valitseb

Kas teie olete valmis laskma Jumalal oma elus valitseda? Kas teie olete valmis laskma Jumalal olla oma elus kõige olulisem mõju?

Kallid vennad ja õed! Olen väga tänulik selle konverentsi imeliste sõnumite eest ja selle au eest nüüd teile kõneleda.

Selle enam kui 36 aasta jooksul, mil olen olnud apostel, on minu tähelepanu köitnud õpetus Iisraeli kokkukogumisest.1 Kõik sellega seonduv on mulle huvi pakkunud, nii teenimistöö kui ka nimed2, nagu Aabraham, Iisak ja Jaakob, nende elud ja abikaasad; lepingud, mida Jumal nendega tegi ja nende järelpõlvedele edasi andis;3 kaheteistkümne suguharu hajutamine ja paljud prohvetlikud kuulutused nende kokkukogumisest meie päevil.

Olen uurinud kokkukogumise kohta, selle üle palvetanud, toitunud rõõmuga igast sellega seotud pühakirjast ja palunud Issandal suurendada minu arusaamist.

Seega kujutage ette minu rõõmu, kui sain hiljuti selle kohta uue kaemuse. Kahe heebrea õpetlase abiga sain teada, et üks sõna Iisrael heebreakeelne tähendus on „Jumal valitseb”.4 Seega viitab nimi Iisrael inimesele, kes laseb Jumalal oma elus valitseda. See idee liigutas minu hinge.

Sõna laseb on väga oluline selles Iisraeli5 nime tõlgenduses. Meil kõigil on valikuvabadus. Me võime valida, kas kuuluda Iisrali rahva hulka või mitte. Võime valida, kas laseme Jumalal oma elus valitseda või mitte. Võime valida, kas laseme Jumalal olla meie elus kõige vägevam mõju või mitte.

Meenutame hetkeks Jaakobi, Aabrahami pojapoja elu pöördepunkti. Paigas, millele Jaakob pani nimeks Penuel (mis tähendab „Jumala pale”),6 võitles Jaakob suure katsumusega. Tema valikuvabadus pandi proovile. Selles võitluses tõestas Jaakob, mis oli tema jaoks kõige tähtsam. Ta näitas, et oli valmis laskma Jumalal oma elus valitseda. Selle tulemusel muutis Jumal Jaakobi nime Iisraeliks,7 mis tähendab „Jumal valitseb”. Seejärel lubas Jumal Iisraelile, et kõik õnnistused, mis olid antud Aabrahamile, saavad osaks ka talle.8

Kahjuks rikkusid Iisraeli järglased oma lepinguid Jumalaga. Nad viskasid prohvetid kividega surnuks ega olnud valmis laskma Jumalal oma elus valitseda. Selle tagajärjel hajutas Jumal nad laiali maailma nelja nurka.9 Halastavalt lubas Jumal hiljem neid kokku koguda, nagu Jesaja selle kohta kirjutas: „Ma jätsin sind [Iisrael] maha üürikeseks silmapilguks, aga ma kogun sind suure halastusega.”10

Seda heebreakeelset Iisraeli nime definitsiooni meeles pidades omandab Iisraeli kokkukogumine lisatähenduse. Issand kogub kokku neid, kes on valmis laskma Jumalal oma elus valitseda. Issand kogub kokku neid, kes on valmis laskma Jumalal olla kõige tähtsam mõju nende elus.

Mitme sajandi jooksul on prohvetid sellest kokkukogumisest kuulutanud11 ja nüüd on see teoks saamas! Olulise eelmänguna Issanda teisele tulemisele on see kõige tähtsam töö maailmas!

See tuhandeaastasele rahuriigile eelnev kokkukogumine on miljonite inimeste jaoks isiklik usu ja vaimse julguse suurendamise saaga. Ja Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku liikmetena ehk „viimse aja Iisraeli lepingurahvana”12 on meil ülesanne abistada Issandat selles pöördelises töös.13

Kui me räägime Iisraeli kokkukogumisest mõlemal pool eesriiet, siis viitame muidugi misjoni-, templi- ja pereajalootööle. Samuti viitame usu ja tunnistuse ehitamisele nende südames, kellega koos me elame, töötame ja teenime. Kui me ükskõik millal teeme midagi, mis aitab kedagi – olgu siis siin- või sealpool eesriiet – teha ja pidada lepinguid Jumalaga, siis aitame koguda kokku Iisraeli.

Mitte kaua aega tagasi oli ühe meie lapselapse naine vaimselt hädas. Ma kutsun teda Jilliks. Vaatamata paastumisele, palvele ja preesterluse õnnistustele oli Jilli isa suremas. Naine oli haaratud hirmust, et kaotab nii oma isa kui ka tunnistuse.

Ühel hilisõhtul rääkis minu abikaasa, õde Wendy Nelson, mulle Jilli olukorrast. Järgmisel hommikul tundis Wendy õhutust jagada Jilliga, et minu vastus tema vaimsele võitlusele oli üks sõna! See sõna oli lühinägelik.

Jill möönis hiljem Wendyle, et oli algselt minu vastusest löödud. Ta ütles: „Lootsin, et vanaisa lubab, et minu isaga juhtub ime. Mõtlesin muudkui, miks tundis ta vajadust lausuda just sõna lühinägelik.”

Pärast isa surma tuli Jillile pidevalt mõttesse sõna lühinägelik. Ta avas oma südame, et mõista isegi sügavamalt, mida lühinägelikkus tähendab. Ja tema mõtlemine hakkas muutuma. Seejärel ütles Jill: „Sõna lühinägelik pani mind peatuma, mõtlema ja tervenema. Nüüd täidab see sõna mind rahuga. See tuletab mulle meelde, et avardaksin oma vaatenurka ja otsiksin igavikulist. See tuletab mulle meelde, et on olemas jumalik plaan ning minu isa elab ikka veel ja armastab mind ja valvab minu üle. Sõnalühinägelik on juhatanud mind Jumala juurde.”

Olen väga tänulik meie lapselapse armsa naise üle. Sel südantlõhestaval eluperioodil õpib kallis Jill omaks võtma Jumala tahet oma isa suhtes ja teeb seda, vaadates omaenda elule igavikulisest vaatenurgast. Lubades Jumalal valitseda, leiab ta rahu.

Kui me seda lubame, siis on palju viise, kuidas sõna Iisraeli heebreakeelne tõlgendus meid aidata võib. Kujutage ette, kuidas võivad muutuda meie palved meie misjonäride eest – ja meie enda püüdlused Iisraeli kokkukogumisel –, kui läheneme neile sellest vaatenurgast. Palvetame sageli, et meid ja misjonäre juhatataks inimeste juurde, kes on valmis võtma vastu Jeesuse Kristuse taastatud evangeeliumi tõdesid. Huvitav, kelle juurde meid juhatatakse, kui palume, et võiksime leida inimesi, kes soovivad lasta Jumalal oma elus valitseda?

Meid võidakse juhatada kellegi juurde, kes pole kunagi uskunud Jumalasse ega Jeesusesse Kristusesse, kuid kes igatsevad nüüd õppida nendest ja nende õnneplaanist. Teised võivad olla sündinud lepingus14, kuid on lepingurajalt eemale uidanud. Nad võivad olla nüüd valmis meelt parandama, tagasi tulema ja laskma Jumalal valitseda. Me võime neid aidata neid avasüli ja avatud südamega vastu võttes. Ja mõned, kelle juurde meid võidakse juhatada, on ehk alati tundnud, et nende elus oli midagi puudu. Ka nemad igatsevad terviklikkust ja rõõmu, mis saab osaks neile, kes on valmis laskma Jumalal oma elus valitseda.

Evangeeliumivõrk, millega laiali hajutatud Iisraeli kogutakse, on suur. Selles on ruumi igale inimesele, kes Jeesuse Kristuse evangeeliumi täielikult omaks võtab. Iga uskupöördunu saab üheks Jumala lapingulapseks,15 kas siis sünni või adopteerimise kaudu. Igaühest saab täieõiguslik pärija kõigele, mida Jumal on ustavatele Iisraeli lastele lubanud!16

Igaühel meist on jumalik potentsiaal, kuna igaüks on Jumala laps. Tema silmis on kõik võrdsed. Selle tõe tagajärjed on sügavad. Vennad ja õed! Palun kuulake hoolikalt minu järgmiseid sõnu. Jumal ei armasta ühte rassi teisest rohkem. Tema õpetus selles küsimuses on selge. „Ta ei tõrju tagasi kedagi, kes tuleb tema juurde, ei musta ega valget, orja ega vaba, meest ega naist.”17

Kinnitan teile, et teie naha värv ei määra teie kohta Jumala ees. Jumala soosing või ebasoosing sõltub teie pühendumisest Jumalale ja Tema käskudele, mitte teie naha värvist.

Ma kurvastan, et meie mustanahalised vennad ja õed kogu maailmas peavad taluma rassismi ja eelarvamusi enda suhtes. Täna kutsun meie liikmeid kõikjal üles hülgama eelarvamustest mõjutatud hoiakuid ja tegusid. Ma andun teid, et te näitaksite üles austust kõikide Jumala laste vastu.

Rassile vaatamata on küsimus, mida peame endalt küsima, sama. Kas teie olete valmis laskma Jumalal oma elus valitseda? Kas teie olete valmis laskma Jumalal olla oma elus kõige olulisem mõju? Kas lasete Tema sõnadel, Tema käskudel ja Tema lepingutel mõjutada oma igapäevaseid tegevusi? Kas kuulate Tema häält üle kõigi teiste? Kas olete valmis asetama kõik, mida Tema soovib, et te teeksite, kõrgemale kõigist teistest ambitsioonidest? Kas olete valmis laskma oma tahtel neelduda Tema tahtesse?18

Kaaluge, kuidas selline valmisolek teie elu õnnistada võiks. Kui olete vallaline ja otsite igavest kaaslast, aitab teie soov olla „Iisraeli rahva seas” otsustada, kellega ja kuidas kohtamas käia.

Kui olete abielus kaaslasega, kes on rikkunud oma lepinguid, siis aitab teie valmisolek lasta Jumalal oma elus valitseda teie lepingutel Jumalaga puutumatuks jääda. Päästja tervendab teie murtud südame. Taevad avanevad, kui püüate teada, kuidas edasi minna. Te ei pea ekslema ja kahtlema.

Kui teil on siiraid küsimusi evangeeliumi või Kiriku kohta, siis laske Jumalal valitseda ja teid suunatakse leidma ja mõistma absoluutseid igavikulisi tõdesid, mis juhivad teie elu ja aitavad teil püsida kindlana lepingurajal.

Kui seisate silmitsi kiusatusega – isegi kui kiusatus saabub siis, kui olete kurnatud või tunnete end üksi või valesti mõistetuna –, kujutage ette julgust, mida endas leiate, kui otsustate lasta Jumalal oma elus valitseda ja kui palute Temal end tugevdada.

Kui teie suurim soov on lasta Jumalal valitseda, olla osa Iisraeli rahvast, siis on palju kergem paljusid otsuseid teha. Nii paljud küsimused muutuvad ebaoluliseks! Te teate, kuidas kõige paremini oma välimuse eest hoolitseda. Teate, mida vaadata ja lugeda, kus oma aega veeta ja kellega lävida. Teate, mida soovite korda saata. Teate, milliseks inimeseks te saada tahate.

Nüüd, mu kallid vennad ja õed! Selleks, et lasta Jumalal valitseda, läheb vaja nii usku kui ka julgust. Et Jeesuse Kristuse lepituse kaudu meelt parandada ja loomupärane inimene kõrvale heita on vaja järjekindlat, pingelist vaimset tööd.19 On vaja pidevat, igapäevast tööd, et arendada isiklikke harjumusi, et uurida evangeeliumit, et õppida rohkem Taevase Isa ja Jeesuse Kristuse kohta ning otsida isiklikku ilmutust ja sellele vastavalt tegutseda.

Neil rasketel aegadel, millest apostel Paulus prohvetlikult kuulutas,20 ei püüa Saatan enam isegi varjata oma rünnakuid Jumala plaani vastu. Julgust saanud kurjus edeneb jõudsalt. Seepärast on ainus viis vaimselt ellu jääda lasta Jumalal meie elus valitseda, õppida kuulma Tema häält ja kasutada oma energiat, et aidata koguda kokku Iisraeli.

Mida tunneb Issand nende inimeste suhtes, kes lasevad Jumalal valitseda? Nefi võttis selle hästi kokku, öeldes: „[Issand] armastab neid, kes tahavad teda endale Jumalaks. Vaata, ta armastas meie isasid ja ta sõlmis nendega lepingu, jah, nimelt Aabrahami, Iisaki ja Jaakobiga; ja ta [peab] meeles neid lepinguid, mis ta [on] sõlminud.”21

Ja mida on Issand valmis Iisraeli heaks tegema? Issand on tõotanud, et Ta võitleb meie lahingud ja meie laste lahingud ja meie lastelaste lahingud, kuni ‥ kolmanda ja neljanda põlveni!22

Kui te järgmise kuue kuu jooksul pühakirju uurite, siis innustan teid tegema nimekirja kõigest, mida Issand on lubanud Iisraeli lepingurahvale teha. Arvan, et see hämmastab teid! Mõtisklege nende lubaduste üle. Rääkige neist oma pere ja sõpradega. Seejärel elage ja vaadake, kuidas need lubadused teie elus täituvad.

Kallid vennad ja õed! Kui te lasete Jumalal oma elus valitseda, siis kogete omast käest, et meie Jumal on imede Jumal.23 Rahvana oleme Tema lepingulapsed ja meid kutsutakse Tema nimega. Tunnistan sellest Jeesuse Kristuse pühal nimel, aamen.