Správa Cirkevného kontrolného oddelenia za rok 2016
  Footnotes

  Správa Cirkevného kontrolného oddelenia za rok 2016

  Prvému predsedníctvu Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní

  Drahí bratia, ako je nariadené zjavením v 120. oddiele Náuky a zmlúv, Rada pre disponovanie s desiatkami – zložená z Prvého predsedníctva, Kvóra dvanástich apoštolov a Predsedajúceho biskupstva – schvaľuje výdaje z cirkevných fondov. Cirkevné jednotky vynakladajú zdroje z fondov v súlade so schválenými rozpočtami a v zhode so zásadami a postupmi.

  Cirkevné kontrolné oddelenie, ktoré zamestnáva profesionálnych pracovníkov s licenciou a je nezávislé od všetkých ostatných cirkevných oddelení, má na zodpovednosti vykonávať audity za účelom poskytnutia uvážlivého uistenia ohľadom prijatých príspevkov, vykonaných výdajov a zabezpečenia cirkevných aktív.

  Cirkevné kontrolné oddelenie dospelo na základe vykonaných auditov k názoru, že všetky materiálne záležitosti, prijaté príspevky, vykonané výdaje a cirkevné aktíva za rok 2016 boli spravované a zaznamenané v súlade so schválenými rozpočtami, stanovenými Cirkevnými zásadami a postupmi a účtovnými praktikami. Cirkev sa riadi zásadami, ktoré učí svojich členov, žiť v rámci svojho rozpočtu, vyhýbať sa dlhu a šetriť si na horšie časy.

  S úctou predkladá,

  Cirkevné kontrolné oddelenie

  Kevin R. Jergensen

  Výkonný riaditeľ