2010 – 2019
Správa Cirkevného kontrolného oddelenia za rok 2016
predchádzajúce ďalej

Správa Cirkevného kontrolného oddelenia za rok 2016

Prvému predsedníctvu Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní

Drahí bratia, ako je nariadené zjavením v 120. oddiele Náuky a zmlúv, Rada pre disponovanie s desiatkami – zložená z Prvého predsedníctva, Kvóra dvanástich apoštolov a Predsedajúceho biskupstva – schvaľuje výdaje z cirkevných fondov. Cirkevné jednotky vynakladajú zdroje z fondov v súlade so schválenými rozpočtami a v zhode so zásadami a postupmi.

Cirkevné kontrolné oddelenie, ktoré zamestnáva profesionálnych pracovníkov s licenciou a je nezávislé od všetkých ostatných cirkevných oddelení, má na zodpovednosti vykonávať audity za účelom poskytnutia uvážlivého uistenia ohľadom prijatých príspevkov, vykonaných výdajov a zabezpečenia cirkevných aktív.

Cirkevné kontrolné oddelenie dospelo na základe vykonaných auditov k názoru, že všetky materiálne záležitosti, prijaté príspevky, vykonané výdaje a cirkevné aktíva za rok 2016 boli spravované a zaznamenané v súlade so schválenými rozpočtami, stanovenými Cirkevnými zásadami a postupmi a účtovnými praktikami. Cirkev sa riadi zásadami, ktoré učí svojich členov, žiť v rámci svojho rozpočtu, vyhýbať sa dlhu a šetriť si na horšie časy.

S úctou predkladá,

Cirkevné kontrolné oddelenie

Kevin R. Jergensen

Výkonný riaditeľ