2010 – 2019
Štatistická správa za rok 2016
predchádzajúce ďalej

Štatistická správa za rok 2016

Prvé predsedníctvo vydalo nasledujúcu štatistiku o stave Cirkvi k 31. decembru 2016.

Cirkevné jednotky

Koly

3 266

Misie

421

Okrsky

556

Zbory a pobočky

30 304

Členstvo Cirkvi

Celkový počet členov

15 882 417

Zaznamenané deti

109 246

Pokrstení obrátení

240 131

Misionári

Misionári na plný úväzok

70 946

Misionári cirkevných služieb

33 695

Chrámy

Chrámy zasvätené v roku 2016 (Provo City Center, Sapporo Japonsko, Filadelfia Pensylvánia, Fort Collins Colorado, Star Valley Wyoming a Hartford Connecticut)

6

Opätovne zasvätené chrámy (Suva Fidži a Freiberg Nemecko)

2

Chrámy v prevádzke na konci roka

155