2010 – 2019
Všeobecné kňazské zasadanie
predchádzajúce ďalej

Všeobecné kňazské zasadanie