Допоміжні навчальні матеріали
Розуміння


Розуміння

Одержати знання про щось або збагнути значення якоїсь істини, включно з її застосуванням у житті.