Допоміжні навчальні матеріали
Останні дні


Останні дні

Час, в який ми зараз живемо. Дні (або розподіл часу), які безпосередньо передують Другому пришестю Господа.