Допомога у вивченні
Євангелії


Євангелії

Чотири літописи, або свідчення, про земне Ісусове життя і події, які стосуються Його служіння; перші чотири книги Нового Завіту. Написані Матвієм, Марком, Лукою та Іваном, вони є літописними свідченнями життя Христа. Багато в чому подібна до цих чотирьох новозавітних Євангелій книга 3 Нефія у Книзі Мормона.

Книги Нового Завіту були написані грецькою мовою. Грецьке слово євангелія означає “добра вість”. Це добра вість про те, що Ісус Христос виконав Спокуту, яка викупить усе людство від смерті і нагородить кожну особу згідно з її діяннями (Іван 3:16; Рим. 5:10–11; 2 Неф. 9:26; Ал. 34:9; УЗ 76:69).

Див. також Узгодження євангелій у додатку.