Допомога у вивченні
Вступ


Путівник по Писаннях

Путівник по Писаннях дає визначення вибраним ученням, принципам, людям і місцям, які можна знайти в Біблії, Книзі Мормона, Ученні і Завітах та Дорогоцінній Перлині. Він також надасть ключові посилання на Писання по кожній статті, яку ви будете опрацьовувати. Цей Путівник допоможе, коли ви вивчатимете Писання індивідуально і в сімейному колі. Він допоможе вам у пошуках відповіді на євангельські питання, у тематичному вивченні Писань, у підготовці промов і уроків, поглибленні знань і зміцненні свідчення про євангелію.

На цій схемі подано пояснення зразка статті в Путівнику по Писаннях:

Зображення

Земля

Планета, на якій ми живемо. Землю було створено Богом через Ісуса Христа для того, щоб людина користувалася нею під час свого земного випробування. Кінцева доля Землі—стати прославленою й піднесеною (УЗ 77:1–2; 130:8–9). Земля стане вічною спадщиною тих, хто прожив життя, гідне целестіальної слави (УЗ 88:14–26). Вони насолоджуватимуться присутністю Батька і Сина (УЗ 76:62).

Створена для людини

Конфірмація

Розсіяння Ізраїля

Назва статті надрукована жирним шрифтом.

Стаття містить її коротке визначення.

У деякі статті включено підтеми, набрані курсивом.

Тематично близькі посилання на Писання подано в дужках.

Іноді інформацію, що стосується певного предмета, не включено в статтю, яку ви відкрили. Набране курсивом слово Див. вказує на ту статтю, де знаходиться ця інформація.

Іноді інші статті в Путівникові містять інформацію, що є тематично близькою до змісту тієї статті, яку ви вивчаєте. Набрані курсивом слова Див. також вказують на ці тематично близькі статті.

Посилання на Писання, які допомагають вам зрозуміти визначення, подано в дужках.

Перед кожним посиланням подається коротка цитата з писання або загальна ідея даного уривка з Писань.

Набране курсивом слово Див. (або слова Див. також), після якого (після яких) подано посилання, у складі якого є це тире, означає, що потрібна інформація знаходиться у підтемі (“Розсіяння Ізраїля”), що входить до складу основної статті (“Ізраїль”).