Допоміжні навчальні матеріали
Свідок, Свідчення


Свідок, Свідчення

Свідчення—це проголошення або ствердження в якийсь інший спосіб істинності чогось. Це знання і духовний прояв, який дається через Святого Духа. Свідченням також може бути офіційна або юридична декларація того, що людина відчуває як істину (УЗ 102:26). Свідок—це той, хто на підставі особистого знання проголошує або стверджує щось, тобто це той, хто несе свідчення.