Допоміжні навчальні матеріали
Святий Дух


Святий Дух

Третій член Божества (1 Іван. 5:7; УЗ 20:28). Не маючи тіла з плоті й кісток, Він є особою з Духа (УЗ 130:22). Про Святого Духа часто йдеться як про Духа або Духа Божого.

Святий Дух виконує кілька важливих ролей у плані спасіння. (1) Він свідчить про Батька і Сина (1 Кор. 12:3; 3 Неф. 28:11; Етер 12:41). (2) Він відкриває істину про все (Іван 14:26; 16:13; Морон. 10:5; УЗ 39:6). (3) Він освячує тих, які покаялися і христилися (Іван 3:5; 3 Неф. 27:20; Мойс. 6:64–68). (4) Він є Святим Духом обіцяння (УЗ 76:50–53; 132:7, 18–19, 26).

Сила Святого Духа може зійти на особу перед хрищенням і свідчити, що євангелія істинна. Але право на постійне спілкування зі Святим Духом, за умови особистої гідності, є даром, який можна одержати тільки через рукопокладання носія Мелхиседекового священства після повноважного хрищення в істинній Церкві Ісуса Христа.

Ісус навчав, що можуть бути прощеними всі гріхи, крім блюзнірства на Святого Духа (Мт. 12:31–32; Мр. 3:28–29; Лк. 12:10; Євр. 6:4–8; УЗ 76:34–35).