2011
Նորություն

Նորություն

2011թ. հունվարի Լիահոնան նշում է, որ ոչ տեղաբնակ միսիոներներ էին ծառայում Իվորի Քոստ-ում (տես Samuel Gould, “In the Presence of Angels,” 50): Այդ համարի տպագրումից հետո այնտեղ պայմանները փոխվեցին, և ոչ տեղաբնակ միսիոներների հանձնարարության վայրը փոխվեց: Եկեղեցին ուշադիր հետևում է քաղաքական իրավիճակին, որտեղ որ միսիոներները ծառայում են, և անհրաժեշտության դեպքում հանում է միսիոներներին տվյալ տարածքից: Միսիոներները վերադառնում են նույն տարածք միայն այն դեպքում, երբ իրավիճակը կրկին անվտանգ է դառնում: