2011
Մենք կարող ենք հավերժական ընտանիք լինել
նախորդ հաջորդ

Երեխաներ

Մենք կարող ենք հավերժական ընտանիք լինել

Նախագահ Մոնսոնը ուսուցանում է, որ Փրկչի Քավության զորության շնորհիվ որպես ընտանիքներ մենք կարող ենք կրկին միասին լինել մահից հետո: Միավորեք այս ընտանիքին հետևելով ստորև տրված հրահանգներին:

Հրահանգներ. Ձախում ընտանիքի անդամներին մահը առանձնացրել է միմյանցից և Փրկչից: Այս էջը բազմացրեք, տպելով այն www.lds.org կայքից, կամ դուք ինքներդ նկարեք ցույց տալով ինչպես կարող է Փրկիչը մեզ միացնել: Էջը ծալեք կետագծերով, որպեսզի էջի ներքևում աստղերը միանան՝ ծածկելով մուգ մասերը: