2011
Փոքր և հասարակ բաներ

Փոքր և հասարակ բաներ

«Փոքր բաներից է առաջանում այն, ինչը մեծ է» (ՎևՈւ 64.33):

Ձախում՝ լուսանկար © iStock; աջից ներքևում՝ լուսանկարը տրամադրել է Եկեղեցու Պատմության Գրադարանը

ՎԵՐԻՆ ՁԱԽՈՒՄ. ՆԿԱՐՆԵՐԸ ՓՈԼ ՄԱՆՆԻ, չի կարելի բազմացնել, Սափանը բերում է հիշատակարանները Ովսիային, Ռոբերտ Բարեթ © 1990, չի կարելի բազմացնել, Մորմոնը համառոտագրում է թիթեղները, Թոմ Լովելի © IRI; Դավիթը և Գողիաթը, Սթիվ Նեթերքոթ, չի կարելի բազմացնել, Հին օրինակներ/նոր խոստումներ, Ջեֆ Վուարդ