2011
Ինտերնետում
նախորդ հաջորդ

Ինտերնետում

Liahona.lds.org

Չափահասների համար

Կարդա դարձի գալու պատմություններ Մարշալյան կղզիներից (էջ 32) և ավելի շատ լուսանկարներ տես www.liahona.lds.orgկայքում:

Երիտասարդների համար

Երբ երկու թաիթցի դեռահասներ որոշեցին ուշադրությունը կենտրոնացնել սուրբ գրությունները սերտելու վրա, նրանց կյանքը փոխվեց (էջ 52): Տես ավելին՝ www.seminary.lds.org կայքում:

Երեխաների համար

Տես արվեստի 23 աշխատանքներ արվեստի միջազգային ցուցահանդեսից, էջ 62–64 և այլ նմուշներ www.liahona.lds.org կայքում:

Ձեր լեզվով

Լիահոնան և Եկեղեցու այլ նյութերը տարբեր լեզուներով մատչելի են www.languages.lds.org կայքում: