2010
  Affisch: Se framåt
  Fotnoter
  Tema

  Affisch

  Se framåt

  Se framtiden klart genom att hålla templet i sikte.(Se ”Jag längtar så till templet”, Barnens sångbok, s 99.)

  Fotoillustration John Luke och Craig Dimond