2010
  Mer information på Internet
  Fotnoter
  Tema

  Mer information på Internet

  Liahona.lds.org

  För vuxna

  Se på fotografier från flera medlemmar runtom i världen. Gå till www.liahona.lds.org.

  För ungdomar

  Se en populär film om träffar från webbsidan Brand New Year. Gå till http://abrandnewyear.lds.org.

  För barn

  Tycker du om att rita bilder om evangeliet? Nu kan du gå till interaktiva färgläggningssidor på www.liahona.lds.org.

  På ditt språk

  För att hitta material från kyrkan på Internet på ditt språk går du till www.languages.lds.org.