2010
  Han hedrade min begäran
  Fotnoter
  Tema

  Han hedrade min begäran

  Juan Carlos Fallas Agüero, San José, Costa Rica

  När jag döptes som 18-åring visste jag att Jesu Kristi evangelium skulle bli ett sätt att leva. Jag kände hur viktigt och allvarligt det var att följa evangeliets normer, och genom att göra det har mitt liv välsignats på många sätt.

  En evangelieprincip som verkligen är viktig för mig är att hedra sabbatsdagen. Det gör att jag får ett avbrott i mina dagliga rutiner och kan inrikta tankarna på min himmelske Fader.

  Jag arbetar för ett turistföretag i Costa Rica. I den industrin arbetar folk vanligtvis på söndagar. När jag började på jobbet berättade jag att jag var medlem i kyrkan. Jag begärde att få vara ledig på söndagar och det beviljades.

  På grund av min ovanliga begäran blev mina kolleger och min chef nyfikna. De ställde många frågor om min tro. Med tiden fick jag möjlighet att förklara för dem om sådant som sista dagars heliga tror på. I många fall fick jag deras respekt när jag förklarade olika lärdomar i evangeliet.

  En dag samlade chefen alla anställda för ett tillkännagivande. ”Jag vill att alla kommer hit och arbetar under de kommande två helgerna”, sade han. Hjärtat sjönk. Jag visste att det innebar att jag skulle behöva arbeta på söndagarna.

  Men sedan fortsatte chefen: ”Det vill säga, alla utom Juan Carlos. Vi vet att inget kan få honom att komma och jobba på söndagar.”

  Jag kände mig så lättad. Min chef hade hedrat min begäran! Tack vare mitt uppförande och normerna jag följde på arbetet hade jag vunnit hans respekt. Till följd därav var han villig att hedra min tro.

  Jag vet att Herren välsignar oss när vi prioriterar evangeliets normer i vårt liv.

  ”Jag vill att alla kommer hit och arbetar under de kommande två helgerna”, sade min chef. Mitt hjärta sjönk. Jag visste att det innebar att jag skulle behöva arbeta på söndagarna.