2010
  Sök och ta emot personlig uppenbarelse
  Fotnoter
  Tema

  Besökslärarnas budskap

  Sök och ta emot personlig uppenbarelse

  Undervisa ur följande skriftställen och citat, eller, om så behövs, en annan princip som kan vara till nytta för systrarna ni besöker. Bär vittnesbörd om läran. Inbjud dem ni besöker att berätta vad de har känt och lärt sig.

  Hur kan jag söka personlig uppenbarelse?

  ”Vi förbereder oss för att ta emot personlig uppenbarelse på samma sätt som profeterna, genom att studera skrifterna, fasta, be och stärka vår tro. Tro är nyckeln. Kom ihåg hur Joseph förberedde sig för den första synen:

  ’Om någon av er brister i visdom skall han be till Gud…

  Men han skall be i tro utan att tvivla.’”1

  Äldste Robert D Hales i de tolv apostlarnas kvorum.

  ”Bönen är din personliga nyckel till himlen. Låset finns på din sida av slöjan.

  Men det är inte allt. Till en som trodde att uppenbarelse kom utan ansträngning sade Herren en gång:

  ’Du har inte förstått. Du antog att jag skulle ge dig den, när det enda du tänkte på var att be till mig.

  Men se, jag säger dig, att du måste utforska det i ditt eget sinne. Sedan måste du fråga mig om det är rätt, och om det är rätt skall jag få ditt hjärta att brinna inom dig, därför skall du känna att det är rätt.’”2

  President Boyd K Packer, president för de tolv apostlarnas kvorum.

  Hur kan jag ta emot personlig uppenbarelse?

  ”I dess mer bekanta former kommer uppenbarelser eller inspiration genom ord eller tankar som överförs till sinnet (se Enos 1:10; L&F 8:2–3), genom plötslig upplysning av sinnet (se L&F 6:14–15), genom positiva eller negativa känslor i fråga om olika alternativ och också genom inspirerande framträdanden, som i konstarter som utövas inför publik. President Boyd K Packer, president för de tolv apostlarnas kvorum, har sagt att ’inspiration kommer mer som en känsla än som ett ljud’.”3

  Äldste Dallin H Oaks i de tolv apostlarnas kvorum.

  ”Templet är ett hus för lärdom. Mycket av det som lärs i templet är symboliskt och förklaras av Anden. Det innebär att vi undervisas från höjden … Vår insikt om innebörden av förrättningarna och förbunden ökar när vi återvänder till templet ofta för att lära oss mer och begrunda de eviga sanningar som lärs där … Må vi njuta av den andliga styrka och uppenbarelse vi får när vi går till templet regelbundet.”4

  Silvia H Allred, första rådgivare i Hjälpföreningens generalpresidentskap.

  Fotoillustration Juan Pablo Aragón Armas