2010
  Jesus Kristus återställde evangeliets fullhet genom Joseph Smith
  Fotnoter
  Tema

  Samlingsstunden

  Jesus Kristus återställde evangeliets fullhet genom Joseph Smith

  Tänk dig ett glas fullt med klart, rent vatten. Om vi knuffar till glaset kanske lite vatten skvimper ut och då är glaset inte fullt längre.

  I begynnelsen fanns evangeliets fullhet på jorden. Profeterna undervisade om evangeliet i många år.

  När Jesus Kristus levde på jorden upprättade han sin kyrka. Han undervisade om det fullständiga evangeliet: tro på Jesus Kristus, omvändelse, dop genom nedsänkning, den Helige Andens gåva och lydnad mot buden. Jesus visade alla hur vi ska leva. Han blev Frälsaren för oss alla. Evangeliets glas var fullt.

  Men allteftersom åren gick förlorades delar av evangeliet eftersom onda människor förändrade det eller inte följde det. Evangeliets fullhet fanns inte längre på jorden. Vår himmelske Fader lovade sina barn att han skulle ge dem evangeliets fullhet på nytt. Han kallade Joseph Smith att hjälpa honom återställa evangeliets fullhet.

  I Johannes 3:16 står det att vår himmelske Fader gav oss sin Son och evangeliet därför att han älskar sina barn. Han kallar profeter som undervisar alla om hans evangelium så att vi ska känna till vägen tillbaka till honom.

  Vi är välsignade som har evangeliets fullhet i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Våra evangelieglas är helt fulla och vår himmelske Fader har lovat att evangeliet aldrig mer ska tas bort från jorden.

  Skriftdagbok för april 2010

  Läs sjätte trosartikeln i Den kostbara pärlan.

  Lär dig trosartikeln utantill.

  Be din himmelske Fader hjälpa dig att få veta att Jesus Kristus återställde evangeliets fullhet genom Joseph Smith.

  Välj en av följande aktiviteter eller hitta på en egen:

  • Hjälp någon annan att lära sig den här trosartikeln.

  • Läs eller be någon läsa Joseph Smith — Historien för dig i Den kostbara pärlan.

  • Gör berättelsehjulet på sidan 67. Klipp ut de två hjulen och sätt ihop dem med en påsklämma. Använd hjulet för att undervisa någon om hur Jesus Kristus återställde evangeliets fullhet genom Joseph Smith.

  • Våra missionärer undervisar om det återställda evangeliets sanningar över hela världen. Be för dem. Be för att få veta vem du kan fråga om han eller hon vill lyssna på missionärernas budskap.

  Hur får du hjälp att förstå sjätte trosartikeln genom det du har gjort?

  Skriv i din dagbok eller rita en bild om vad du har gjort.

  Jesus Kristus återställde evangeliets fullhet genom Joseph Smith

  Till vänster: Den första synen, av Gary L Kapp, kopiering förbjuden; överst till höger: illustration © Vivid Details; längst ner till höger: Joseph Smith översätter Mormons bok, av Del Parson, © IRI; andra illustrationer Robert T Barrett