2010
  Förseglade gravkammare
  Fotnoter
  Tema

  Tills vi möts igen

  Förseglade gravkammare

  Löftena i broschyren var osannolika — nästan skrattretande — men de påminde mig om ett löfte som är garanterat evigt.

  Dagen efter det att pappa dog besökte mamma, mina bröder, mina systrar och jag bårhuset vilket var nödvändigt för att ordna med begravningen. Vi skulle välja en kista och ett valv där kistan skulle placeras.

  När vi begrundade de olika alternativen lade jag märke till en broschyr som förespråkade ett visst valv. Den hävdade bland annat att valvet var ”självförseglande”, och att förseglingen garanterat skulle hålla i 75 år. Fastän det var en allvarlig situation blev jag road av garantin.

  ”Vem kommer att kontrollera förseglingen om 75 år?” undrade jag. ”Och om någon gör det och den inte har hållit, vem ska då hämta in garantin? Hur stor är chansen egentligen”, undrade jag, ”att valvet förblir förseglat?”

  I det begrundande ögonblicket kom jag att tänka på ett annat valv, valvet som beskrivs i Matteus 27. Det här valvet, eller graven, i en avlägsen tid och plats, hade en öppning som täcktes av en stor sten:

  ”Nästa dag, som var dagen efter tillredelsedagen, samlades översteprästerna och fariseerna hos Pilatus

  och sade: ’Herre, vi har kommit att tänka på vad den där villoläraren sade, medan han ännu levde: Efter tre dagar skall jag uppstå.

  Ge därför befallning om att graven blir säkert stängd fram till tredje dagen, så att hans lärjungar inte kommer och stjäl hans kropp och sedan säger till folket att han har uppstått från de döda. Då blir det sista bedrägeriet värre än det första.’

  Pilatus sade till dem: ’Här har ni vaktstyrkan. Gå och bevaka graven så gott ni kan.’

  De gick och bevakade graven och förseglade stenen. De satte också ut vakten.” (Matt 27:62–66)

  Av alla befallningar som getts i kungars, generalers och härskares historia var Pilatus befallning att bevaka graven kanske den mest meningslösa.

  Hur stor var chansen att graven skulle förbli förseglad? I själva verket var det omöjligt för soldaterna att lyda befallningen eftersom det inte gick att hindra graven från att öppnas: ”Och se … det [blev] en stor jordbävning, ty en Herrens ängel steg ner från himlen. Han gick fram och rullade bort stenen.” (Matt 28:2)

  Tack vare att den graven öppnades kommer alla valv och gravar som någonsin har förseglats att öppnas. Garanterat.

  Vår frälsnings Klippa återlöser oss från döden och helvetet. Han är ”uppståndelsen och livet”. (Joh 11:25) Tack vare honom ”måste [helvetet] lämna ifrån sig sina fångna andar, och graven måste lämna ifrån sig sina fångna kroppar, och människornas kroppar och andar skall återförenas med varandra. Och det sker genom Israels Heliges uppståndelses kraft.” (2 Nephi 9:12)

  Graven, av Linda Curley Christensen, © 2000 IRI