2010
  Grekland
  Fotnoter
  Tema

  Kyrkans historia världen över

  Grekland

  Rigas Pofantis och Nicholas Malavetis hade sökt efter religiösa sanningar i tre år när de år 1898 råkade se en tidningsartikel som handlade om mormonismen. De blev intresserade och skrev till kyrkans huvudkontor för att få veta mer. Kyrkans ledare sände presidenten för den turkiska missionen för att besöka och undervisa dem på grekiska. År 1903 dog Nicholas Malavetis men två år senare skrev Rigas Pofantis återigen till kyrkans huvudkontor och bad om att få döpas. Kyrkans ledare sände återigen dit den turkiske missionspresidenten som döpte broder Pofantis och fem andra, bland annat Nicholas Malavetis’ änka.

  De första missionärerna kom till Grekland sex månader efter de här första dopen, men i början av 1909 avbröt kyrkan missionärsarbetet där, vilket varade i nästan 70 år, delvis på grund av politisk oro i området. Under tiden började militärer som var stationerade i området att berätta om evangeliet för det grekiska folket. Men tillväxten var långsam. När Atens gren ersatte kyrkans militärenhet 1967 fanns det 80 medlemmar i grenen men bara åtta greker.

  Äldste Gordon B Hinckley (1910–2008), då medlem i de tolv apostlarnas kvorum, invigde Grekland för predikandet av evangeliet 1972. Sedan dess har flera händelser lett till tillväxt i kyrkan, bland annat till att den grekiska översättningen av Mormons bok publicerades 1987, att Greklandmissionen Aten bildades 1990 och att det första möteshuset i Grekland invigdes 1999.

  Medlemsantal (2009)

  661

  Distrikt

  1

  Grenar

  5

  På senare år har man hållit vittnesbördsmöten, haft tjänandeprojekt och firat exemplariska grekiska invånare på Areopagen, platsen där Paulus höll sina predikningar i Apostlagärningarna 17.