2010
  Guds stora verk
  Fotnoter
  Tema

  Budskap från första presidentskapet

  Guds stora verk

  President Dieter F. Uchtdorf

  6 april 1830

  För etthundraåttio år sedan samlades Joseph Smith, Oliver Cowdery och en handfull andra för att organisera Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Efter vad som berättats var det ett enkelt men andligt möte. Joseph skrev att efter sakramentet ”utgöts den Helige Anden över oss i rikt mått — några profeterade, medan alla prisade Herren och gladde sig storligen”.1

  Händelserna den dagen gick världen obemärkta förbi. De åtföljdes varken av rubriker eller tillkännagivanden. Hur himlarna ändå måste ha jublat och lovprisat Gud — för på den dagen återställdes Jesu Kristi kyrka till jorden!

  Solomon Chamberlain

  Sedan den dagen och ända till nu har miljontals trosvissa sönder och döttrar till vår himmelske Fader följt den Helige Andens maningar och gått ner i dopets heliga vatten. En sådan man var Solomon Chamberlain.

  Solomon var en andlig man som hade tillbringat många timmar med att be, söka förlåtelse för sina synder och vädja till sin himmelske Fader om att leda honom till sanningen. Omkring 1816 fick Solomon i en syn löfte om att han skulle få leva för att se dagen när Kristi kyrka skulle organiseras efter det att den apostoliska ordningen återigen hade etablerats på jorden.

  Flera år senare reste Solomon med båt till Kanada. På vägen dit lade den till vid det lilla samhället Palmyra i New York. Där fick han en stark känsla av att han skulle gå i land. Han började prata med ortsborna utan att veta varför han var där. Det dröjde inte länge förrän han hörde folk prata om en ”guldbibel”. Han sade att det ordet förmedlade ”en kraft lik elektricitet [som] gick från huvudet ända ner till tårna”.

  Hans frågor ledde honom till familjen Smiths hem där han pratade med de närvarande om den underbara nyheten om det återställda evangeliet. Efter att ha tillbringat två dagar där och fått ett vittnesbörd om sanningen fortsatte Solomon sin resa till Kanada och tog med sig 64 nytryckta oinbundna sidor av Mormons bok. Vart han än kom undervisade han folket, ”både höga och låga, rika och fattiga … om att förbereda sig för Guds stora verk som snart skulle frambringas”.2

  Guds stora verk

  Sedan den dagen i april 1830 har miljontals människor upptäckt det återställda evangeliets sanning och gått ner i dopets vatten. Jag vittnar om att detta ”Guds stora verk” finns på jorden i dag. Jag bär vittne om att Herren vakar över sin kyrka och leder den genom sin profet, president Thomas S Monson. Det är ingen vanlig välsignelse att få leva i dessa sista dagar. Det här är en härlig tid, förutsedd av forntida profeter och betjänad av vaksamma härskaror av änglar. Herren är uppmärksam på sin kyrka. Han är också uppmärksam på dem som, likt Solomon Chamberlain, följer den Helige Andens maningar och hjälper sina bröder och systrar världen över att frambringa detta Guds stora verk.

  Foto Matthew Reier, taget på inspelningsplatsen av Joseph Smith: Återställelsens profet

  Foto Matthew Reier; illustrationer Maryn Roos

  Barnzon