2010
  Till de unga männen om träffar
  Fotnoter
  Tema

  Till de unga männen om träffar

  Young Men General Presidency

  Vad innebär det att gå ut på träffar?

  Unga män, en träff är när ni ber en ung kvinna att delta och umgås med er under en planerad social aktivitet.

  Varför är det viktigt att gå ut på träffar?

  Både du och den unga kvinnan du umgås med kan lära er en hel del genom att gå ut på träff. Du kan lära dig mycket om dig själv och du kan utveckla förståelse, respekt och uppskattning för Guds utomordentliga och dyrbara döttrar.

  Det kan kännas långt borta nu, men äktenskapet är ett av de viktigaste besluten i ditt liv. Tonåren är inte en tid då du ska fatta det beslutet, men genom att gå ut på träffar kan du förbereda dig att fatta beslutet när tiden är den rätta. När du går ut på träffar får du möjlighet att utveckla sociala färdigheter som hjälper dig få självförtroende och bli attraktiv för den unga kvinna du umgås med. Du lär dig förstå och attraheras av unga kvinnor med sådana egenskaper som är viktiga för dig hos en evig livskamrat. Lämpliga träffar kan också hjälpa dig att vara värdig och förberedd att gifta dig i templet för tid och all evighet med rätt person i rätt tid.

  Allt det här bidrar till att du får ta del av en av livets största välsignelser: ett lyckligt och framgångsrikt äktenskap.

  Vilka normer är lämpliga för träffar?

  Herrens profeter har rått dig att inte gå ut på träffar förrän du är minst 16 år. När du börjar gå ut på träffar ska du bara umgås med unga kvinnor som har höga normer och i vars sällskap du kan uppehålla dina normer. Delta alltid i sunda aktiviteter som låter dig och din träff bevara er självrespekt och hålla er nära Herrens Ande. Det är särskilt viktigt att ni har rena tankar och känslor. Undvik att ha en sådan relation där samtal och uppträdande får en sexuell betoning. Undvik att vara ensam med din träff och att vara ute för sent. Ni är båda ansvariga för att hjälpa varandra att hedra prästadömet och kvinnligheten och att skydda varandras heder och dygd. Var alltid vänlig och respektfull mot de unga kvinnorna när du bjuder ut dem på eller tackar ja till en träff, och i allt ert umgänge.

  Gå med ett eller flera andra par när du börjar gå ut på träff. Undvik att gå ut med samma person för ofta eller utveckla en allvarlig relation för tidigt.

  Kom ihåg att uppehålla en balans i ditt liv när det gäller träffar. Du bör inte gå ut på träffar så ofta att det skadar dina familjerelationer eller hindrar dig från att göra bra ifrån dig i skolan eller utveckla färdigheter och talanger. Se till att dina föräldrar träffar och känner sig bekväma med de unga kvinnorna du går ut med.

  Vi uppmuntrar dig att delta i välplanerade aktiviteter som är enkla, positiva, billiga och som hjälper dig lära känna den unga kvinnan du går ut med.

  Fotoillustrationer Christina Smith; fotografi av Unga kvinnors generalpresidentskap © Busath.com