2010
  Små och enkla medel
  Fotnoter
  Tema

  Små och enkla medel

  ”Med små och enkla medel uträttas mycket stort.” (Alma 37:6)

  Överst till vänster: Illustration av templet i Manila på Filippinerna, Robert T Barrett; längst ner till vänster: foto Matthew Reier; till höger: foto © Corbis

  Uppifrån: fotoillustration Christina Smith; foto © Deseret Morning News; fotoillustrationer Robert Casey