2010
    Hjälp oss att bli bättre
    Fotnoter
    Tema

    Hjälp oss att bli bättre

    Liahonas personal söker medlemmar i alla åldrar som är villiga att berätta vad de tycker om föreslagna artiklar och inslag i kommande nummer. De som är intresserade av att vara med i Liahonas utvärderingskommitté måste ha tillgång till Internet och kunna kommunicera på engelska. För att vara med skickar du ett e-postmeddelande till liahona@ldschurch.org och skriver ”Evaluation Committee” på ämnesraden. Vi skickar frågor till dig med jämna mellanrum. Dina kommentarer hjälper Liahona att bli bättre på att tillmötesgå behoven hos läsare världen över.