2010
  Brev till redaktionen
  Fotnoter
  Tema

  Brev till redaktionen

  En ny Liahona

  När jag läste att vi med början i januari 2010 skulle få en ny Liahona så blev jag nostalgisk. Tidningen har varit mitt ankare i evangeliet sedan jag döptes som 17-åring. Mitt ömtåliga vittnesbörd stärktes medan jag läste om andra medlemmars upplevelser och jag insåg att jag inte var ensam. Jag sätter stort värde på tidningarna som jag har samlat för de innehåller inspirerade budskap som har hjälpt mig i tider av bedrövelse och nöd.

  Nu har ni gett oss en Liahona som har mognat och har mer variation, men som är lika sann som den första jag läste 1992. Tack, ur djupet av mitt hjärta.

  Julia A Florian, Guatemala

  En källa till andlighet och styrka

  Liahona är till stor välsignelse och glädje för mig. Den hjälper mig att träffa medlemmar över hela världen, att lära mig om deras land och kultur, och att välsignas av deras tro. Tidningen är en källa till stor andlighet och styrka, och den hjälper mig att bli en bättre människa.

  Modesta Giuliani, Italien

  Ett underverk i vår församling

  I min församling gick det dåligt med både besöksundervisningen och tempelbesöken. Som besökslärare och tempeltjänare bad jag om att det skulle ändras. Jag använde äldste Richard G Scotts konferenstal ”Tempeltjänsten: Källan till kraft och styrka i tider av nöd” (Liahona, maj 2009, s 43) när jag skulle tala både under ett sakramentsmöte och i Hjälpföreningen. Församlingsmedlemmarna blev rörda. Besöksundervisningen har nu uppgått till nästan 100 procent och många besöker templet och tillämpar stegen som äldste Scott talade om i sitt budskap. Tusen tack till äldste Scott för hans underbara budskap och till er för Liahona.

  Ana Meza de Eulogio, Peru

  Skicka dina kommentarer eller förslag till liahona@ldschurch.org. Breven kan komma att förkortas eller förtydligas.