2010
  Ingen vanlig välsignelse
  Fotnoter
  Tema

  Barn

  Ingen vanlig välsignelse

  Kyrkan organiserades för 180 år sedan den här månaden. President Dieter F Uchtdorf sade att det inte är någon ”vanlig välsignelse” att leva i dag när kyrkan har återställts. För att hitta några av de stora välsignelser vår himmelske Fader ger folket genom kyrkan kan du slå upp skriftställena här nedanför. Hitta sedan bilden som passar ihop med varje skriftställe.

  Apg 22:16

  2 Nephi 32:5

  Jak 5:14–15

  L&F 20:8–12

  Amos 3:7

  L&F 110:7–10

  President Uchtdorf sade att alla kan hjälpa till med ”Guds stora verk”. Hur kan du hjälpa till?