2010
  Jag känner Anden i templet
  Fotnoter
  Tema

  Jag känner Anden i templet

  Cristian Robles, Chile

  När jag kallades att bli medlem i högrådet uttryckte stavspresidenten sin önskan att fler medlemmar skulle komma till templet de dagar som vår stav hade på tempelschemat. Transporten var ett problem, så det första vi gjorde var att ordna så att en buss plockade upp medlemmarna vid församlingsbyggnaderna i staven och sedan körde oss tillbaka vid dagens slut.

  Men det fanns ännu ett problem. Många mödrar kunde inte komma därför att de inte hade någon som passade deras barn. När vi diskuterade möjligheten att be några unga kvinnor från staven att passa barnen insåg jag att vi kunde kalla en barntillsynsledare i staven. Jag lade fram förslaget till stavspresidenten. Han föreslog att vi skulle kalla nyomvända att verka som assistenter till barntillsynsledaren så att de kunde få känna andan i templet. När de här förslagen gick igenom var det många som kom till templet på stavens tempeldagar.