2010
  Förslag till familjens hemafton
  Fotnoter
  Tema

  Förslag till familjens hemafton

  Det här numret innehåller artiklar och aktiviteter som kan användas under hemaftnarna. Här följer några exempel.

  ”Bli ditt bästa jag nu”, s 45: Visa flera föremål (till exempel en penna, en Mormons bok, en Liahona, ett par skor) och be familjemedlemmarna värdera dem från det mest värdefulla till det minst värdefulla. Samtala om hur de valde att värdera föremålen. Vilka egenskaper gör en persons liv värdefullt? Uppmuntra var och en att göra något särskilt under den kommande veckan för att bli ett bättre person.

  ”Tidiga söndagsmorgnar”, s 56: Be varje familjemedlem att tänka på en granne som kan behöva ett besök eller en tjänst. Planera att göra något för den personen under den kommande veckan. Läs Mosiah 18:7–10 och samtala om hur vi håller vårt dopförbund när vi hjälper andra.

  ”När ankor inte flyter”, s 58: Gör en lista på familjens regler och samtala om hur de skyddar er familj. Gör också en lista på några av vår himmelske Faders bud och samtala om hur de skyddar oss fysiskt eller andligt.

  Den glada hemaftonen

  För flera år sedan bad min make barnen att förbereda sig för en speciell hemafton. Vår fyraåriga dotter ville att vi skulle sjunga ”Jag är Guds lilla barn”. Vår tioåriga son bad inledningsbönen. Vi kände Andens starka och underbara närvaro.

  Min make återgav några tankar från ledare i kyrkan och uppmuntrade oss att vara eniga i Jesu Kristi evangelium. Sedan gav han vår lilla dotter en fars välsignelse. Min mor och jag fick också välsignelser och sist vår son. Innan min make lade sina händer på vår sons huvud berättade han hur tacksam han var för prästadömet och uppmuntrade honom att vara värdig den myndigheten.

  Nästan ett och ett halvt år senare sade vår dotter: ”Kan vi inte ha en sådan hemafton som vi hade den där gången.” Jag visste vad hon menade men frågade ändå vilken det var. Hon svarade: ”Den då vi grät mycket och var väldigt glada!”

  Marlúcia Souza de Jesus Costa, Bahia, Brasilien

  Er bästa hemafton

  Skicka in en beskrivning av er bästa hemafton till liahona@ldschurch.org.