2010
  Frågor och svar
  Fotnoter
  Tema

  Frågor och svar

  ”Hur kan jag ha rena tankar när jag ser så mycket omoral omkring mig?”

  Det kan kännas som om du inte kan gå någonstans i dag utan att se personer som är oanständigt klädda, antingen omkring dig eller i media. Du kanske inte alltid kan kontrollera din omgivning, men du kan kontrollera dina tankar.

  Om du ser en oanständigt klädd person kan du snabbt titta bort eller förflytta dig från situationen. Om du får orena tankar, välj då att inte hålla dig kvar vid dem utan träng bort dem med rena tankar. ”Pryd ständigt dina tankar med dygd. Då skall … den Helige Anden [vara] din ständige ledsagare.” (L&F 121:45–46) När du har rena tankar blir du gladare och har Andens inflytande hos dig.

  Gör det till en vana att alltid tänka rena tankar. Försök att vara med människor som klär sig anständigt och undvik situationer där du kan se oanständig klädsel. Be din himmelske Fader att han ska hjälpa dig. Lär dig psalmer eller skriftställen utantill så att du har bra saker att tänka på när du blir frestad. Läs skrifterna regelbundet och besök templet om så är möjligt. När du ser någon som klär sig oanständigt kan du tänka på något positivt.

  Vi är inte av världen

  Vi bör komma ihåg att vi är i världen men inte av världen. Vi är speciella söner och döttrar till vår älskade himmelske Fader. Av den anledningen frestar motståndaren oss ännu mer, men vi måste vara starkare än frestelsen. Världsliga personer kanske klär sig oanständigt utan att veta att kroppen är ett heligt tempel. Men sista dagars heliga har den kunskapen. Därför bör vi hålla oss dygdiga och rena. Om dåliga tankar invaderar vårt sinne bör vi omedelbart be om hjälp från vår himmelske Fader genom bön, för det finns ingen som kan hjälpa oss bättre än han.

  Dayana H, 19 år, São Paulo, Brasilien

  Be dina vänner om hjälp

  Som den enda medlemmen i sexan i min skola möts jag av vulgärt språk, oanständighet och trycket att följa gruppen. Men i början av skolåret förklarade jag mina normer för mina vänner och att jag håller fast vid dem oavsett vad som händer. Under månaderna som gått har de lärt sig mer om mina värderingar. Dina vänner hjälper dig om du förklarar dina värderingar och normer för dem. Mina vänners inställning, kläder och språk har förändrats till det bättre. Jag har lärt mig att om de verkligen är dina vänner så hjälper de dig att tänka rena tankar och att hålla dig på den raka och smala stigen.

  Celia N, 12 år, Virginia, USA

  Bön hjälper

  Medan jag kämpade för att hålla mina tankar rena upptäckte jag att bön är det bästa sättet att hålla sinnet rent och låta Andens inflytande vara med mig vart jag än går. När jag varje morgon ber min himmelske Fader hjälpa mig ha rena tankar och ge mig vägledning under dagen och tackar honom varje kväll så har jag en bättre relation till honom och jag får hjälp att vända mig bort från oanständighet och hålla mina normer. En bön varje morgon och kväll kan hjälpa dig inbjuda Anden att vara med dig medan du ställs inför världsliga motgångar. ”[Var] ståndaktiga och orubbliga, alltid rika på goda gärningar.” (Mosiah 5:15)

  Gunnar R, 16 år, Wisconsin, USA

  Vi är tempel

  Kritisera ingen för att de klär sig oanständigt, för du behöver ha bra tankar. Var ett exempel för dem genom att visa att du följer kyrkans normer. Och hjälp andra genom att visa kärlek och tala om för dem att vår himmelske Fader älskar dem och vill att de ska vara moraliskt rena både när det gäller handlingar och tankar. Renhet är nödvändigt för vår frälsning, för vi är vår Guds tempel.

  Maricris B, 19 år, Quezon, Filippinerna

  Följ evangeliets lärdomar

  Jag vet att vi kan ha rena tankar genom att studera skrifterna och tillämpa dess lärdomar. När vi tillämpar alla de värderingar som lärs ut i kyrkan, läser Vägledning för de unga och besöker templet kan vi ha rena tankar.

  Jossi O, 16 år, Antioquia, Colombia

  Sinnet är som en scen

  Predika mitt evangelium har en avdelning som handlar om dygd. Det står att vårt sinne är som en scen på en teater. På den här scenen kan bara en person agera åt gången. När vi har rena, dygdiga tankar håller vi sinnet fokuserat på de här tankarna och vårt sinnes scen kan inte övertas av osunda tankar. Dygd är en egenskap som Jesus Kristus har och som vi har uppmanats att utveckla. I kyrkan lär vi oss att vi alltid måste ha rena tankar, men när något orent frestar oss kan vi sjunga vår favoritpsalm eller tänka på vårt favoritskriftställe. Den största hjälpen hittar vi i Andra Nephi 32:9: ”Be [alltid] och [tröttna] inte.”

  Äldste McEachron, 21 år, Brasilienmissionen João Pessoa

  Tänk på andra som Guds barn

  Du har kontroll över hur du ska reagera på det du ser. Bara för att någonting finns där behöver du inte projicera det på ditt sinnes scen. Du väljer dina tankar. Välj att hålla dem rena. Undvik att titta på oanständigheter så mycket du kan, och klä dig alltid anständigt. Tänk sedan på dem som du kommer i kontakt med som Guds barn, med gudomliga möjligheter, personligen älskade av vår Fader i himlen. När jag ser på andra som Guds barn är det svårt att bli annat än sorgsen över den oanständighet jag möts av.

  Amy S, 19 år, Utah, USA