2010
  Råd till unga kvinnor om träffar
  Fotnoter
  Tema

  Råd till unga kvinnor om träffar

  Young Women General Presidency

  Det är roligt att gå ut på träffar! Genom att gå ut på träffar får du möjlighet att skapa och utvidga vänskapsband med unga män. Äldste Robert D Hales i de tolv apostlarnas kvorum gav en enkel och meningsfull definition på ordet vän: ”Vänner är personer som gör det lättare att följa Jesu Kristi evangelium.”1 Gå ut med unga män som får dig att vilja bli en bättre person. ”Var ditt bästa jag” så att du kan ha ett gott inflytande på dem som du går ut på träff med.2

  Bli den slags person som du skulle vilja gå ut med

  Du kan börja nu och arbeta på att utveckla de egenskaper som gör dig attraktiv och intressant.

  • Le! Ja, le och var glad. Ditt leende smittar av sig och hjälper andra att tycka om ditt sällskap.

  • Var i andligt god form. Gör sådant som för dig närmare den Helige Anden så att han kan vara ditt ständiga sällskap.

  • Var i fysiskt god form. Ta väl hand om din kropp, var aktiv och ha sunda matvanor. Var noga med ditt utseende.

  • Utveckla dina intressen och talanger. Utbilda dig på alla sätt du kan. Du kan läsa bra böcker, lyssna på bra musik, hålla reda på vad som händer i världen eller lära dig ett nytt språk.

  • Uppför dig som en Guds dotter. Var inte påträngande, högljudd, fräck eller tvetydig. Du kanske har sett sådant beteende i filmer, men det passar inte en ung kvinna som känner till sin identitet som en Guds dotter.

  • Förbättra dina sociala färdigheter. Var vänlig, bry dig om andra och var lyhörd för andras behov. Öva på att kommunicera ansikte mot ansikte. Lär dig om etikett och gott uppförande. Allt det här hjälper dig bli den slags person som andra vill vara med.

  • Var intresserad av andra. Visa intresse för andra och för det de tycker om att göra. Ställ frågor som hjälper dem känna sig väl till mods och som hjälper dig lära känna dem bättre.

  • Sätt upp gränser. Låt ingen utnyttja dig. Var ren.

  • Följ normerna i Vägledning för de unga. Tveka inte att berätta om normerna för dem du går ut på träff med. Sänk inte dina normer för någon. Om någon förväntar att du gör det så är han eller hon inte värdig din vänskap eller ditt sällskap.

  • Hjälp andra att bli sitt bästa jag. Se till att de blir en bättre person för att de har varit ute med dig. Även om du inte har så många möjligheter att gå ut på träffar kan du le och få nya vänner. Välj att vara optimistisk. Också besvikelser i fråga om träffar kan hjälpa dig att växa. Varje person du träffar kan berika ditt liv och du kan välsigna andra när du är ditt bästa jag.

  Var noga när du väljer vem du går ut med

  Genom att gå ut på träffar får du möjlighet att lära känna unga män som förberedelse för äktenskap. Var noga när du väljer vem du ska gå ut på träff med. När du funderar på att gå ut med en ung man, se då till att han har höga normer och alltid hjälper dig att följa Jesu Kristi evangelium. Här är några frågor som du kan ställa till dig själv:

  • Har han en stark och god karaktär?

  • Är han trovärdig och pålitlig?

  • Är han ärlig?

  • Är han respektfull och vänlig mot andra och mot mig?

  • Är han osjälvisk?

  • Respekterar han mina föräldrar och hedrar sina egna?

  • Hedrar han sitt prästadöme?

  • Motiverar han mig att vara mitt bästa jag?

  • Är han värdig att besöka templet?

  Ha roligt och var rolig på träffar medan du lär känna andra. Planera engagerande aktiviteter tillsammans. Några av de roligaste träffarna kan vara något så enkelt som att laga en måltid tillsammans. Eller så kan ni genomföra ett tjänandeprojekt. Du kan observera och lära känna den andra personen bättre genom att göra något i stället för att bara sitta och titta på filmer.

  Vår profet har sagt: ”Vid träffar måste du behandla den andra med respekt och förvänta samma respekt tillbaka.”3 Vi vet att du har ett positivt inflytande på de unga männen du går ut på träff med — och på alla dina vänner som ser ditt rättfärdiga exempel.

  Medan du fortsätter att utveckla dina gåvor och talanger, gör kloka val i fråga om vänskap med andra och blir ett rättfärdigt inflytande blir dina år med träffar positiva, givande och roliga. Det här är en tid när du ska sikta högt, förvänta dig det bästa och bli allt som vår himmelske Fader har för avsikt att du ska bli. Du är en dotter till vår himmelske Fader. Han älskar dig, och det gör vi också.

  Fotografi av templet i Montreal i Quebec © Laurent Lucuix