2010
  Kom, följen mig
  Fotnoter
  Tema

  Musik

  Kom, följen mig

  Förenklad

  Ödmjukt

  1. ”Kom, följen mig”, så orden löd;

  Frälsaren dem oss alla bjöd,

  att vi i renhet vandra må

  uti hans spår och nåd undfå.

  2. ”Kom, följen mig!” Med enkla ord

  gavs frälsningsplanen till vår jord.

  Han som är sanning, liv och ljus

  leder oss hem till Faderns hus.

  3. Är det väl nog, att vi förstå,

  att här vi honom följa få,

  medan vi kämpa, sträva, tro?

  Nej, vi hos Fadern skola bo.

  4. Låt oss då likna Herren Gud,

  lära oss älska varje bud

  här uti livets tåredal,

  liksom i evighetens sal.

  5. Ständigt vi måste framåt gå,

  sträva att högre höjder nå.

  ”Följ honom” är det bud vi fått

  vad som än blir vårt ödes lott.

  6. Eviga riken, liv och makt

  vi skola ärva, har han sagt,

  om vi blott gå på sannings stig,

  om vi blott lyda: ”Följen mig.”

  Matteus 4:19

  2 Nephi 31:10–21

  Sången får kopieras för tillfällig, icke kommersiell användning i kyrkan eller hemmet.

  Illustrationer Paul Mann